beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

dinsdag 9 juli 2013

Kanaanietisch voortraject deel 9 Hijan


          HIJAN

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Opmerkelijk is de rol, die KOTHAR‑WA‑HASIS (HIJAN bij de Kanaanieten) in

          diverse legenden speelt. Hij is een soort goddelijke ambachtsman, heeft

          architectonische kwaliteiten en bestrijdt de chaos. Hij staat aan de

          kant van BAAL.

          Een dergelijk figuur zien we ook in Griekenland (vanaf ca.1500 v.C)

          optreden en hier heeft hij de naam Hephaistos. De overeenkomsten zijn

          dusdanig, dat er ergens een verbinding moet zijn geweest. In beide

          gevallen is het ook opmerkelijk, dat hij meerdere personen of rollen in

          zich verenigd. Het is geen puur goddelijke ambachtsman. Het bestrijden

          van de chaos heeft niets van doen met het erorm bekwaam uitoefenen van

          zijn ambacht. Bovendien heeft hij in beide gevallen een tweezijdige bijl

          als attribuut en dat is eigenlijk voorbehouden aan de god van de hemel,

          het weer en de bliksem. De dubbele bijl komt als symbool voor in Klein‑

          Azië, Kreta, Syrië en de Aegeïsche eilanden. Bestrijders van de chaos

          zijn meestal ook weergoden, zoals BAAL, ZEUS (bij de Grieken) en NERIK

          (bij de Hethieten).

          Op het eerste gezicht denkt men in Oegarit, dat HIJAN zijn zetel in

          Kaphtor (Kreta) heeft en dat zijn erfelijk bezit Hakpit (Egypte) is.

          Want: Kpt ksn sbth Hkpt ars nhlth => "Kaphtor is de troon van zijn

          zetel, Hakpit is het land van zijn erfenis."

          Hakpit komt namelijk als Hikuptah voor in de El Amarna brieven. Een

          associatie met Ptah zou voor de hand kunnen liggen.

          In Oegarit gebruikt men echter een poëtische stijl in de vorm van het

          'Parallelismus membrorum' (dezelfde gedachte wordt tweemaal in andere

          bewoordingen gezegd). Zoals:

          "Ik echter ga van Kaphtor vandaan naar de verre wonende god, van Hakpit

          naar de in de verte verblijvende god."

          Kaphtor en Hakpit kunnen dus heel goed hetzelfde zijn. De volgende vraag

          is, of Kaptor inderdaad wel Kreta is, want Hephaistos komt daar niet als

          zodanig voor!

          Nu is het merkwaardig, dat in Cappadocië in de stad Nerik ook de cultus

          van deze weergod is aangetoond. Daar vlakbij ligt de stad Hakpis, waar

          in tijd van nood de weergod Nerik een onderdak kan vinden.

          Een en andere vormt een stevige indicatie voor de stelling, dat reeds in

          het 2e millenium uitwisseling van elkaars goden plaats vond tussen

          Kanaan en Griekenland, waarbij Anatolië de tussenschakel kan zijn

          geweest.


          Zie o.a.:

          ‑ De herkomst van de goddelijke ambachtsman in Oegarit en Griekenland,

          B.Hartmann, E.J.Brill, Leiden, 1964.

          ‑ Hellenosemitica, An Ethnic and Cultural Study in West‑Semitic Impact

          on Mycenaean Greece, M.C.Astour, Leiden, E.J.Brill, 1965.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten