beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

dinsdag 27 augustus 2013

Fenicische religie deel 40 NARNAKA


          NARNAKA         Hier wordt de inscriptie gevonden met de uitspraak:

                          "De goden van Byblos, die te Lapethos zijn."

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 256‑257.

 

          Anat            In een bilinguaal treffen we haar aan als Athéna

                          SFteira. In CIS I 95 is Anat "kracht van leven" =

                          cz hym.

                             '

          Ashtarte        genoemd in inscriptie (le Muséon 51, 1938).

 

          Melqart         tegenwoordig noemen we die plaats Larnaka‑tis‑Lapithou.

                          De naam Melqart wordt hier in de 6e eeuw v.C genoemd.

                          Geassimileerd tot Poseidon. Deze heeft als Poseidon

                          Narnakios een eigen tempel.

 

          [Osiris]        genoemd in inscriptie (le Muséon 51, 1938).

 

          Sasm            Zie:CIS I,95.

 

          Shamash         Fenicisch: sms (de zon).

ncfps
 ===

Fenicische religie deel 39 KITION


          KITION

          Het is het huidige Larnaka. Kition levert zijn bijdrage aan de

          Fenicische expansie door de Middellandse zee. Nog in 333/332 v.C willen

          handelaren uit Kition een tempel bouwen in Athene voor Aphrodité.

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 248‑249.

 

          Ashtarte        In een tempel (Kathari) vindt einde 9e eeuw v.C een

                          wijding plaats aan Ashtarte op keramiek overgeleverd

                          (Kition III,D,21). Ook in het heiligdom op de Bamboula‑

                          heuvel komt zij voor (Kition III C1,A4). Zie ook:CIS I,86.

                          In de tempel van Ashtarte is een document gevonden,

                          waarin een lijst is opgenomen met geheel de dienst‑

                          doende clerus van de tempel met de offertarieven erbij.

                          De naam komt verder voor in persoonlijke namen, zoals

                          Mtncs(j)trt en cs(j)trtytn.* Ashtarte wordt ook wel

                          "de heilige koningin" genoemd.

 

          Baal            Inscriptie 8e eeuw v.C (Ins.Ph.6). Zie:Rémarques sur quelques

                          inscriptions phéniciennes de Chypre, E.Puech.

                          De Baal van Kition vinden we in de wijk Kathari.

 

          Baal Mrp'       Baal is genezend of Heer van de genezing.

                          In CIS I,41: Baal Meraphe ofwel Baal Sanatori.

                          Zie Kition III A.26. Er ligt een relatie met de maand

                          Mrp' / Mrp'm, die ook elders voorkomt in Malta, Cirta

                          en Carthago! Zie ook: Hellenosemitica, M.C.Astour, Leiden, 1965, blz 239.

 

          Baal cOz        Een wijding van koning Milkyaton aan deze Baal.

                          Zie"J'ai remporté la victoire sur tous nos ennemis", M.Sznycer,

                          SEMITICA XLI+XLII, 1993.

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in

                          de late bronstijd, maar ook op een amulet uit de 6e

                          eeuw v.C (B66).

 

          Esjmoen         Soms wordt hij in de samenhang 's(j)mn‑Mlqrt genoemd.

                          Zijn heiligdom is Batsalos uit de 4e eeuw v.C. Hij wordt

                          uiteindelijk als Asklepios gezien. Zie RES 1517B.

 

          Melqart         Zijn naam verschijnt bij het heiligdom van Ashtarte op

                          de Bamboula‑heuvel. Hij heeft daar echter ook een eigen

                          tempel. Zie:CIS I,26+88.

 

          Mikal           's(j)tt mkl = pilaar van Mikal. In CIS I,86:"Voor de 20

                          werkers gespecialiseerd in het vervaardigen van pilaren

                          in de tempel van Mikal."

 

          Pummay          Inscriptie 8e eeuw v.C. Wordt geassimileerd met Adonis‑

                          Esjmoen. Tevens als persoonlijke naam aangetroffen.*

                          Zie:Rémarques sur quelques inscriptions phéniciennes de Chypre, E.Puech.

 

          Resheph         Aangetoond in de 4e eeuw v.C. (Kition III A2). Veelal in

                          associatie met Mikal en Shed. Hij wordt geassimileerd

                          tot Apollo Helos ('lyyt) in het 30e regeringsjaar van

                          Milkyaton en Alasia ('lhyts) in het 17e regeringsjaar

                          van Milkyaton. Zie verder bij Bet Shean. Koning

                          Pumayyaton doet in 341 v.C een wijding aan Resheph hs =

                          god van de storm.                                  ''

 

          Resheph‑Mikal   in 260/259 v.C (CIS I 94) en in 255/254 v.C (CIS I 93).

 

          Sasm            Fenicisch: ssm.

 

          Shamash         Fenicisch: sms (de zon).

 

          Tanit           komt voor als eigennaam, maar zal zeker ook als godin

                          zijn beschouwd.

 

          ?               onbekende geknielde godin uit de 8e‑7e eeuw v.C (B149).


     *   Zie:Notes sur des inscriptions phéniciennes de Kition et Kato Paphos, E.Puech, SEMITICA LXXIX.


ncfps
 

Fenicische religie deel 38 LAPETHOS


          LAPETHOS

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 256‑257.

 

          Anat            Hier komt Anat naar voren als Athena (KAI 42). In de

                          inscriptie mcz hym blijkt zij de

                          vluchthaven van de levenden te zijn (KAI 42).

 

          [Osiris]        Hier komt hij voor in een tempel vanuit de 4e eeuw v.C.

                          (St.Phoen.V, 1987 + Le Muséon 51, A.M.Honeyman, 1938).

 

          Sasm            Fenicisch: ssm.

ncfps

Fenicische religie deel 37 SALAMIS


          SALAMIS

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 385‑386. Salamis grenst en/of overlapt de oude

          hoofdstad van Cyprus: Alasia=Enkomi. Hier vinden we ook het heiligdom

          van de gehoornde god (Cyprus,V.Karageorghis,London,1982).

 

          onbekende godin 9e eeuw v.C.

 

          Ashtarte?       Als Aphrodite ParakÂptousa nog in de Romeinse periode.

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in

                          de 7e eeuw v.C.

ncfps
 

Fenicische religie deel 36 PYLA


 

          PYLA

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 365.

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in

                          7e‑4e eeuw v.C. Veelal op amuletten en scarabees.

 

          Resheph         Aangetoond in de 7e eeuw v.C als Rs(j)p s[qd] = Shoqéd

                          op de sokkel van een kop van Bes.

 

          ?               Te Vigla is tevens een heiligdom van Apollo gevonden,

                          maar welke Fenicische voorloper(s) dit heeft, is niet

                          geheel zeker te traceren (wellicht Resheph).

ncfps

maandag 5 augustus 2013

Fenicische religie deel 35 goden & plaatsen IDALION


          IDALION

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 226‑227.

 

          Anat            Zie:RES 453, 1210 (begin 5e eeuw v.C) en RES 1522

                          (7e eeuw v.C). Assimilatie tot Athena. Er is een tempel

                          bekend van omstreeks 600 v.C.

 

          Ashtarte?       Er is een heiligdom (Potamia) voor Aphrodite, maar of

                          dit een Ashtarte als voorgangster heeft gekend, is niet

                          geheel zeker aangetoond.

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in

                          7e‑4e eeuw v.C. Veelal op amuletten en scarabees.

 

          Melqart         In Dhali als Heracles‑Melqart uit de 5e eeuw v.C (B12),

                          maar ook afzonderlijk in CIS I,88.

 

          Resheph‑Mikal   2x als Rs(j)pmkl (CIS I,89‑94) in de 4e eeuw v.C.

                          Geassmileerd tot Apollo Amyklos t.t.v.Milkyaton.

                          Zie ook:Once again CIS I,91,P.G.Mosca, Vancouver.

 

          Mikal           Hij en Resheph worden ook afzonderlijk genoemd:

          Resheph         Zie: rs(j)p hmkl bcdyl=Resheph, de Mikal in Idalion.

 

          [Osiris?]       De naam Amatosiri. Fenicisch:'mt'sr. (Zie CIS I,93).

                          Dienares van Osiris. De naam komt in de 3e eeuw v.C

                          voor. Wellicht dus ook een verering van Osiris.

 

          Sasm            Zie:CIS I,93.

 
ncfps
 

maandag 29 juli 2013

Deel 33 Beeld van de Fenicische religie


          Een eerste beeld van de Fenicische religie.

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
 

          De Fenicisch religie is een polytheïstische godsdienst, waarin niettemin

          plaats is voor een hoofdgod, die alles overziet. Hij beschikt over een

          vergadering van heilige goden; de gehele familie van goddelijke

          kinderen. Daar waar de Joden hun religie ontwikkelen tot monotheïsme

          blijven de Feniciërs opteren voor een tussenvorm en gaan door hun

          overzeesche contacten meer de Grieken achterna. De meeste oude

          Kanaanietische goden blijven een hoofdrol spelen, maar door hun

          wereldwijde contacten worden ook veel buitenlandse goden in de

          Fenicische belevingswereld geintroduceerd.

 

          Er schijnt een systeem van duo's als voornaamste godheden per stad

          geweest te zijn, zoals:

          TYRUS   Melqart ‑ Ashtarte

          BYBLOS  Baal ‑ Baalat

          SIDON   Esjmoen ‑ Ashtarte

          Een aparte categorie vormen de Goden‑Genezers, zoals Horon, Esjmoen en

          Shadrapa. Dubbele godheden komen ook voor, zoals Esjmoen‑Ashtarte,

          Tanit‑Ashtarte, Resheph‑Melqart. Baal en Adonis vormen de goddelijke

          helden. Godheden kunnen meerdere rollen vervullen en dit kan ook weer

          van plaats tot plaats verschillen.
 

          Het is voorts opmerkelijk, dat godinnen een voorname rol spelen

          (Ashtarte, Tanit, Baalat, Anat) en veelal in relatie met vruchtbaarheid,

          welvaart, liefde, oorlog, maar een preciese onderscheiding en toewijzing

          is niet te maken.
 

          Heilige plaatsen zijn bij de Feniciërs vooral geënt op natuurlijke

          aspecten. Kapen, bomen, bossen, heuvels, bergen, grotten, rivieren en

          stenen vervullen die speciale rol. Stenen kunnen een speciale kracht

          bevatten en zijn dan veelal konisch, ovoïd of pyramidaal van vorm. Ze

          worden huis van god genoemd (Betyl ‑> Beth El).

          Tot in de Romeinse tijd blijft dit abstracte karakter in de godsdienst

          behouden. De kegel van Ashtarte te Paphos en de zwarte steen van Emesa

          zijn nog dergelijke late voorbeelden.

          De cultusplaatsen waren over het algemeen vrij klein.

          Sommige plaatsen groeien echter uit tot een soort bedevaartsoorden,

          zoals Sfiré, Baetocécé en Afqa met ieder een speciale cultus.
 

          De tempels worden uitgevoerd als hoge doosachtige smalle gebouwen. De

          indeling is meestal als volgt:

          VOORZAAL : HOOFDZAAL : HEILIGE DER HEILIGEN

 
          De regerende koningen zijn veelal ook de (hoge)priesters. In de
          Perzische tijd lijkt de rol van de koningen meer in de sfeer van
          hogepriester te liggen dan in zijn wereldse verplichtingen. De titel
          'priester van Ashtarte' komt bijvoorbeeld voor die van 'koning der
          Sidoniërs'! Fenicische koningen voeren persoonlijk ook de liturgische
          handelingen uit.
 
          Men gelooft in het hiernamaals. Grafschenners kunnen er dan ook zeker
          van zijn, dat zij met intense vervloekingen en de gevolgen daarvan te
          maken zullen krijgen. De dood is een lange slaap en het graf wordt de
          eeuwige rustplaats. Een begrafenis is een belangrijke gebeurtenis,
          waaraan een compleet 'feest' wordt vastgeknoopt.                     *
          De afbeelding van de sarcofaag van Ahiram laten iets zien van de
          ceremonie van geweeklaag. Hiertoe kunnen hebben behoord: kruinscheren,
          geseling tot aan verminking toe.
          De overledene wordt in bandages gewikkeld en gelegd in sarcofagen of in
          de rots uitgehouwen ruimtes. Bij koningen komt het balsemen voor.
          Daarnaast past men ook verbranding toe. Er worden symbolische grafgiften
          meegegeven, zoals keramiek, juwelen en ornamenten. De overledene moet in
          het hiernamaals de nodige zaken bij zich hebben. De samenstelling van de
          grafgiften geeft ook inzicht in de status van de overledene. Amuletten
          zijn er ter bescherming van kwade geesten, zoals de vliegers, de wurgers
          en het boze oog.
 
          Men schijnt ook in zielen te geloven in de vorm van schaduwen (Rephaïm),
          die in de onderwereld verkeren.
 
          In Sarepta zijn honderden beeldjes gevonden, die functioneerden als
          rekwestranten. Dat wil zeggen als een soort boodschappen naar de goden
          toe. Is zo'n beeldje eenmaal in schrijn van de godheid geplaatst, dat
          wordt het het eigendom van de god en ook heilig (qodesj).
 
          Offers zijn er aan de goden om een gunst te verkrijgen, zoals
          gezondheid, een goede oogst of de overwinning. Er is ook sprake van
          mensenoffers. De klassieke auteurs wijzen vrijwel exclusief naar de
          Carthagers, maar ook in Fenicië is daar sprake van geweest.           **
 
    *   Zie:het verslag van Theocritus van de 'Adoniae' te Alexandria uit de 2e eeuw v.C.
    **  Zie:A Tophet in Tyre? H.Seeden, Archeological Studies, American University of Beirut, Vol.XXXIX,
              1991.
ncfps
 

 

Deel 32 Overdracht Kanaanietische naar Fenicische godheden


          De overdracht van de Kanaanietische naar de Fenicische

          godheden.

          Oegarit             Fenicië

          Kanaan

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          EL                  EL         >>> BYBLOS+SIDON+SFIR┴

          ELATH               ELAT       >>> elders

          BAAL                BAALS      >>> BYBLOS+SIDON+TYRUS+BERYTUS+UMM EL.A

                                                            + ORTHOSIA

          KOTHAR              ?          >>> elders

          ANAT                ANAT       >>> TYRUS+BETH‑ANAT

          ATHIRAT/ASHTARTE    ASHTARTE   >>> BYBLOS+SIDON+TYRUS+SAREPTA+WASTA

                                             AFQA+SUMUR+AKKO+ORTHOSIA+NAHARRYYA

          HORON               HORON

          JARICH              ?

          NIKKAL              MIKAL?

          SJACHAR             ?

          SJALEM              ?

          'UM PHL             ?

          MOT                 ?

          RESHEPH             RESHEPH    >>> SIDON+TYRUS+MARATHUS+ANTARADUS

          YAM                 Bt‑'l?     >>> ARVAD

          DAGAN               DAGON      >>> TYRUS

          ESJMOEN             ESJMOEN    >>> SIDON+TYRUS+MARATHUS+SUMUR+SAREPTA+

                                                            BERYTUS+KARNOS

          NAHAR               ?

          ATHAR               ATARSAMAYN?>>> GABALA?

          SJAPASJ/SHAMASH     SHAMASH    >>> elders

          SHED                SHADRAPA   >>> BYBLOS+MARATHUS+SAREPTA

          MILKASHTART         MILKASHTARTE > UMM EL AMAD

          HIRIHIBI            ?

          DAMU                DAMU       >>> TYRUS

          SHALMAN             SHALMAN    >>> SIDON

          MISKAR              MISKAR     >>> SIDON

          SASM                SASM       >>> SIDON+UMM EL AMAD+elders

 

          Van de 26 overgeleverde godheden uit de Kanaanietische religieuze

          wereld, zijn er ca.16 in al dan niet gemodifieerde vorm terecht gekomen

          bij de Feniciërs. Sommigen daarvan hebben aan belangrijkheid ingeboet,

          zoals El, Anat en Dagon/Dagan. El schijnt nog afstandelijker te worden

          dan hij al was bij de Kanaanieten. Anderen zijn daarentegen belangrijker

          geworden, zoals Esjmoen, Resheph en Shed/Shadrapa. Enkele hoofdgodheden

          blijven hun belangrijkheid handhaven, zoals Baal(s) en Ashtarte.

          Daarnaast komen er nieuwe bij, zoals Tanit, Baalat en Melqart. In de

          laatste voorbeelden is er echter ook altijd weer een verbinding met

          Baal. Bij 10 godheden kon geen directe overdracht worden geconstateerd,

          maar bedacht moet worden, dat sommigen daarvan toch terugkeren in de

          Hellenistische tijd. Hijan/Kothar wordt Chousor/Hephaistos, Yam wordt

          Poseidon en Mot wordt Pluto bijvoorbeeld. Al met al is het duidelijk,

          dat de Fenicische godenwereld in het verlengde van de Kanaanietische

          ligt, zij het dat er bij diverse godheden andere accenten worden

          geplaatst.

ncfps