beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

maandag 15 juli 2013

Fenicische religie deel 6 Philo en Herodotos


          HERODOTOS & PHILO.

          =======================

          Bij het waarheidsgehalte van Philo's verhaal zijn heel vaak de nodige

          vraagtekens geplaatst. Het verhaal komt uit de zoveelste hand en Philo

          leefde misschien wel meer dan 1000 jaar later dan Sanchuniathon, als die

          ook werkelijk heeft bestaan. Laten we daarom terug gaan in de tijd naar

          een wel alom aanvaarde betrouwbare geschiedschrijver, die in de 5e eeuw

          v.C leefde en dus veel dichter in tijd bij 'Sanchuniathon'. Zijn

          gebruikte namen worden als uitgangspunt genomen.

 

          Overeenkomsten en verschillen.

          Goden, halfgoden en helden bij:            overeenkomst KANAANIETISCH

                                                     tussen Philo & FENICISCH

                                                     en Herodotos EQUIVALENT

 

          HERODOTOS                PHILO
          ______________________________________________________________________
                                   Agreus
                                   Agrotos                       ADONIS?
                                   Aion
                                   Amunos                        AMANUS?
                                   Anat                          ANAT
                                   Anobret
                                   Anti‑Libanon
                                   Argos
          Aphrodite                Ashtarte                 #    ASHTARTE
          Apis
          Apolloon                 Apollo                   #    RESHEPH
          Arès
          Artemis                  Artemieden               #
                                   Asklepios                     ESJMOEN
          Athèna                   Athena                   #    ANAT
                                   Atlas
                                   Baitylos                      BAIT‑ILI
                                   Baau
          Bèlos                    Belos                    #    BAAL
                                   Berouth
          Boubastis/Bastet
                                   Brathys
          Chariten
                                   Chusor                        KOTHAR/KSR
                                   Dagon                         DAGON?DAGAN
          Damia


          Overeenkomsten en verschillen.

          Goden, halfgoden en helden bij:            overeenkomst KANAANIETISCH

                                                                  & FENICISCH

                                                                  EQUIVALENT

 

          HERODOTOS                PHILO
          ______________________________________________________________________
          Danaos
                                   Demarous                       THAMAR?
          Dèmètèr
          Dikè
          Diktynna
          Dindymeensche moeder
                                   Dione                          BAALAT
          Dionysos/Bakchos
          Dioskouren               Dioskouri                #
          Eileithyia
                                   El(ioun)                       EL
                                   Epigeios Autochton
          Erinyen
                                   Eros
          Gaia                     Ge                       #    ADAMATH?
                                   Geinos Autachtlon
                                   Genos
                                   Genea
          Hadès
                                   Halieus
          Hèbè
          Hèlios                                                 SHAMASH
          Hèphaistos               (Chusor)                 #    KSR/HIJAN
          Hèra
          Hèraklès                 (Melkathros)             #    MELKART
                                   Hermamene
          Hermès                   (Taautos)                #
          Hestia
          Hooros
                                   Horas                         ATE?
          Hyakinthos
                                   Hypsouranios
                                   Ioeud
          Isis
          Kabeiren
                                   Kasios                        SAPHON
                                   Kolpia
          Kronos                   Kronos                   #    BAAL
          Kybele
          Lachesis
          Lètoo
                                   Libanon                       LBNN
                                   Magos                         MGN(M)

 
          Overeenkomsten en verschillen.

          Goden, halfgoden en helden bij:            overeenkomst KANAANIETISCH

                                                                  & FENICISCH

                                                                  EQUIVALENT

 

          HERODOTOS                PHILO
          ______________________________________________________________________
                                   Melkathros                     MELKART
          Mendès[Pan]
          [Hermès]                 Misor (Toth)                   MSR
          Moiren
                                   Mouth                          THANATOS?
          Mylitta[Astarte]
          Nereïden                 Nereus                   #
          Nikè
          Orotal
          Osiris
                                   Ouranos                       SHAMASH/SHAMEN
                                   Ousoos
                                   Peraia                        PIDRAI?
          Persephonè               Persephone               #
          Perseus
                                   Phlox
                                   Phos
          Pleistooros
                                   Pluto                         THANATOS?
                                   Pontos
          Poseidoon                Poseidon                 #    BT‑'L
          Potniai
                                   Pothos
                                   Protogonos
          Rhea                     Rhea                     #
                                   Sadidos                       SDQ
                                   Samemroemos                   SMM RMM
          Selènè

 
          Overeenkomsten en verschillen.

          Goden, halfgoden en helden bij:            overeenkomst KANAANIETISCH

                                                                  & FENICISCH

                                                                  EQUIVALENT

 

          HERODOTOS                PHILO
          ______________________________________________________________________
                                   Sidon
                                   Siton
                                   Sydyk
          Themis
          Thetis
          Tritoon
          Zeus                     (Zeus)                   #
          Typhoon                  Typho                    #     SAPHON?
 

 

          Bij de hier vermelde 57 namen van Herodotos is er 13 maal (ca.23%) met

          die van Philo een verbinding te maken. Tussen Herodotos en de

          Kanaanietisch/Fenicische namen zijn waarschijnlijk ca.10 verbindingen

          aanwezig (ca.18%). De verbindingen tussen Herodotos en Philo en

          Herodotos en de Kanaanietische/Fenicische namen zijn meestal ook

          dezelfde.

          Er is dus zeker geen grote overeenkomst tussen de beschouwde bronnen

          waar te nemen, maar de overeenkomsten, die er zijn, geven genoeg

          aanleiding om het 'verhaal' van Philo toch serieuzer als een

          'geschiedenis' te benoemen.

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten