beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

zaterdag 20 juli 2013

Fenicische religie deel 15 goden & plaatsen BERYTUS


          BERYTUS

 

          Baalat          Vrouwe Baal. Zij wordt Aphrodite en is beschermster van

                          de zeelieden. Bij de Romeinen wordt zij Juno Regina.

 

          Baal            Een zeegod met drietand, strijdwagen en wordt meestal

                          vergezeld door Baalat. Er is zelfs al een afbeelding

                          bekend van Baal vanuit de 13e eeuw v.C. Aan de andere

                          kant komt Baal‑Berit voor op een munt uit pas de 2e eeuw

                          v.C., dus zo'n 1000 jaar later nog! Zie:Baramki blz 87.

 
ncfps

          Baal Marqod     lokale god, die verbinding gebracht wordt met de

                          Egyptische Bes. Het is de 'Baal van de dans' en god van

                          de storm. In de Romeinse tijd vindt zijn intrede plaats

                          in Rome en Dacië. Zijn heiligdom bij Berytus is te Der

                          el‑Qal'a op de berg Meri (732m). Mogelijk ligt er een

                          relatie met de aardbevingen, die de stad geregeld hebben

                          getroffen.

 

          Esjmoen         Hij komt in een mythe naar voren als de jonge jager

                          Asklépios, die zich laat castreren om te kunnen ont‑

                          snappen aan Astronoé (Damascius in:Het leven van

                          Isodorus, 302). Damascius noemt hem zelfs nog Esmounos.

                          Op munten staat hij als jonge man tussen twee slangen

                          als de 8e Kabir. Een naam in de buurt verwijst naar het

                          graf van Esjmoen: Qabr Smun.

 

          Sima            heel weinig van bekend!

 

          Tanit           Het teken van de godin staat op een loden gewicht en

                          stamt uit de 4e eeuw v.C.

 

          [Horus]         Op dezelfde afbeelding vanuit de 7e‑6e eeuw v.C komen

          [Isis]          deze drie Egyptische verschijningen naar voren.

          [Nephtys]

          [Tyche]         Zij komt voor op munten met Baal‑Berit, Ashtarte en

                          Poseidon uit de 2e eeuw v.C. Zie:Baramki blz 86,87 + 92.

 

                  Volgens Philo worden in Berytus de relicten bewaard van Pontos.

                  De hoogste god zou Poseidon zijn, die aangesteld werd door Kronos.

                  Volgens Damascius zou Asklepios van Berytus te maken hebben met een

                  jachtmythe, die gelijkt op die van Adonis en die eindigt met de

                  geweldadige dood van Asklepios en zijn verheffing tot onsterfelijke

                  god. Poseidon of Posideion (gr) zou in verband gebracht kunnen worden

                  met Bt‑'l=Butullion=huis van El, zoals dat genoemd wordt te Ras el Bassit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten