beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

zondag 7 juli 2013

Kanaanietisch voortraject deel 6 Nikkal


          NIKKAL en de Kathirat.
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Dit gedicht gaat over het huwelijk van twee godheden, namelijk van
          JARICH/YERAH (maangod) en van NIKKAL welb (maangodin). ‑‑‑>vergl.Nin‑Gal
         bij de Sumeriërs en Nergal bij de Akkadiërs!
          Ter introductie verschijnen de Kathirat/Kosjarot (de bekwamen), die gaan
          over geboorte en huwelijksvieringen. Men zou hen kunnen vergelijken met
          de Gratieën.
          Het huwelijk kan alleen plaats vinden met toestemming van HIRIHIBI (god
          van de zomer). Mogelijk is hij de bemiddelaar of een bode van de goden,
          maar wellicht is 'IB zelfs zijn dochter. HIRIHIBI/CHIRICHBI  =
          waarschijnlijk een Hoerritische naam!
          Voor het huwelijksaanzoek is een speciale formule nodig.
          "Geef Nikkal, de Maan zal de bruidschat betalen;
           Laat 'IB (de vruchtbare) zijn huis binnengaan...."
          HIRIHIBI stelt JARICH voor om met een van de dochters van BAAL te
          trouwen, namelijk PDRY (de mollige dame?) ( ‑‑‑> komt ook voor in de
          Baal‑cyclus als het meisje van de op honing gelijkende dauw!)
          of YBRDMY, waarbij ATHTAR ( ‑‑‑> komt ook voor in de Baal‑cyclus)
          zal gaan over de bruidschat. JARICH houdt echter voet bij stuk, het
          huwelijk wordt gesloten en de koopprijs (mohar) wordt vastgesteld met
          behulp van een weegschaal. Dit gebeurt ten overstaan van alle
          bloedverwanten van NIKKAL. Verschillende familieleden spelen een
          speciale rol bij de huwelijksviering. Iemand hanteert een weegschaal,
          waarop 1000 shekels goud en schijnend lapis lazuli afgewogen moeten
          worden. De datum van het huwelijk vindt plaats in de herfst tijdens de
          oogst van zomervruchten, die door de vader stipt zullen worden verdeeld.
          De Kathirat als bemiddelende of middelbare dames 
          ( ‑‑‑> komen ook voor in de legende van Danel)
          verschijnen ten tonele, want zij zijn de 7 dochters van de nieuwe maan
          en belast met het welslagen van het huwelijk en het vruchtbaar maken van
          de echtgenote.
 
          Achter dit verhaal gaan waarschijnlijk gewoonten en gebruiken schuil,
          die ook werkelijk werden toegepast in Oegarit tussen de gewone mensen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten