beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

vrijdag 12 juli 2013

Fenicische religie deel 2 Schepping elementen


          De elementen en toestanden:

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          DONKERTE: Hier wordt de beginfase van het 'niets' mee aangeduid.

          WIND: Dit element gaat de schepping in beweging zetten.

          CHAOS: Er zijn nog geen grenzen of afbakeningen en het geheel is

          waterig.

          VERLANGEN:Pothos is bij Philo een combinatie van land, water en wind.

          Het wordt nog niet gezien als een god, of levend wezen. Pothos wordt

          eveneens in de Sidonische kosmogonie genoemd van Eudomos (4e eeuw v.C!).

          SLIJM:Mot wordt beschouwd als de oerstof en kan heel goed de

          Kanaänietische godheid zijn, die heerste over de onderwereld. Het

          Semietische woord "mwt" betekent: dood. Er zijn echter meer verklaringen

          (zie bij A&O, blz 77). Met het slijm zou zeer wel een connectie kunnen

          liggen met de vruchtbare rivierklei van de Nijl. In de passage over o.a.

          Mot komt verder het kosmisch principe van het "EI" naar voren. Niet

          alleen in de Hellenistische wereld, maar in vele andere beschavingen is

          het een veel voorkomend gegeven. De stortregens en OVERSTROMINGEN kunnen

          wijzen naar het zondvloedgegeven, maar evenzeer naar de jaarlijkse

          overstromingen van de Nijl.

          Tenslotte 'verschijnen' dan het LICHT, de ZON, de MAAN en de STERREN.

 

          De wezens:

          ‑‑‑‑‑‑‑‑

          Er zijn twee soorten, namelijk de wezens, die nog geen waarnemingsgevoel

          hebben en de ZOFASEMIN, die verstandelijke vermogens hebben en die

          waarnemers van de hemelen worden genoemd. De eerste levende wezens

          worden door een kosmische onweer wakker gemaakt, opgeschrikt en in

          beweging gezet. Een van de meest acceptabele interpretaties daarvan is,

          dat deze wezens rechtop gingen lopen en dus de hemelen gingen

          beschouwen.(1)

 

 

 

          Zie:

             The Phoenician History of Philo of Byblos

              A.I. Baumgarten, Leiden, E.J.Brill 1981

             Mitteilungen der Vorderasiatische Aegyptische Gesellschaft 42.

              1939, 21: Die Phönikische Religion nach Philo von Byblos

             Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin

              Taautus und Sanchunjaton, Otto Eissfeldt

              Akademie Verlag Berlin 1952

 

          1)  Er ligt een merkwaardige overeenkomst met een fragment uit een

              scheppingsverhaal van Anaximander van Milete (610‑545 v.C).

              "In vissen zijn de mensen eerst ontstaan, net zoals de haaien, en

              toen ze dan in staat gekomen waren om zichzelf te helpen, toen pas

              zijn ze eruit gekomen en hebben van het land bezit genomen."

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten