beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

vrijdag 12 juli 2013

Fenicische religie deel 1 Schepping


          Fenicische religie.


 

          De schepping.

          ==================

          Bij de Feniciërs omstreeks 1200 v.C.is het mogelijk om onder een groot

          voorbehoud te beginnen met het begin van alle zaken. Het voorbehoud

          bestaat daarin, dat dan uitgegaan wordt van in ieder geval de volgende

          feiten:

          a.Sanchuniathon van Berytus (14e‑13e eeuw v.C?) heeft bestaan en heeft

          zijn 'Fenicische geschiedenis' overgeleverd aan uiteindelijk:

          b.Philo van Byblos (1e eeuw na Chr), die dat dan zo waarheidsgetrouw

          mogelijk heeft opgetekend.

          c.Eusebius van Caesarea (3‑4e eeuw na Chr).moet dat dan weer zo goed

          mogelijk in zijn geschriften hebben opgenomen.

          d.Om nog maar te zwijgen over de juistheid van de overdracht door

          eventuele verdere tussenpersonen en ook de juistheid van de 

          overlevering na Eusebius!

 

          KOSMOGONIE VOLGENS Philo kort weergegeven in 14 stappen:

          1.Alles is DONKER, winderig en mistig.

          2.Door een windstoot of storm ontstaat een waterige CHAOS.

                  >>>>>> 1. en 2. hebben geen grenzen.

          3.Door de werking van de wind ontstaat een onbewust 'iets' wat Plexus of

          POTHOS genoemd wordt.

          4.Hieruit wordt MOT geboren (=slijm, of rottend watermengsel).

          5.Uit Mot ontstaat het ZAAD van de schepping.

          6.Er ontstaan levende wezens met verstand=ZOPASEMIN (waarnemers van de

          hemelen).

          7.Mot laat de ZON, MAAN, STERREN e.d. stralen.

          8.Het land en de zee staan in BRAND.

          9.Er ontstaan STORTREGENS en OVERSTROMINGEN.

          10.Donder en (bliksem) laten VERSTANDELIJKE WEZENS ontstaan.

          11.man KOLPIA en vrouw BAAU.

          12.kinderen AION en PROTOGONOS.

          13.kleinkinderen GENOS en GENEA.

          14.Zij vereren BEELSAMEN (regeerder van de hemel).

 

          Een impressie hierover kan slechts fragmentarisch zijn. Bedacht moet ook 

          worden, dat Eusebius goeddeels citaten van enige boeken van Philo heeft

          overgenomen en dat hij de mogelijke verklaringen in de andere boeken,

          die hem wellicht onwelgevallig waren, buiten beschouwing heeft gelaten.

          Toch komen enige grote lijnen door, zoals geschetst in de 14 stappen

          hierboven. We hebben een primitief scheppingsverhaal, de eerste mensen 

          en het thema van de zondvloed. We zien hoe de verdeling van de wereld

          tot stand kwam. Opmerkelijk is, dat er geen scheppende god is, maar dat

          de wereld haast uit zichzelf ontstaat, waarbij de "Wind" een centrale

          rol speelt.

 

          Zie:Sanchuniathon, Philo van Byblos en zijn Phoinikika, H.van Diessen,

              Apeldoorn, 1999.


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten