beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

woensdag 26 februari 2014

Fenicische religie deel 65 PIRAEUS


          PIRAEUS

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 354.

 

          [Bélos]         Vereerd t.t.v. de Seleuciden. Het is de Arameese Becl,

                          maar heeft een Babylonische oorsprong.

 

          Sakon           zie CIS I,118 (3e eeuw v.C).

 

          [Nergal]        Er is een hogepriester bekend van deze Babylonische

                          godheid uit de 3e eeuw v.C (KAI 59).

 
NCFPS

Fenicische religie deel 64 CORCYRA


          CORCYRA

 

          Baal Saphon     als Zeus Kasios (zie:Plin.NH.IV,52).

 

          COS

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 121.

 

          [Bélos]         Vereerd t.t.v. de Seleuciden. Het is de Arameese Becl,

                          maar heeft een Babylonische oorsprong.

 

          Ashtarte        Aangetoond in 1e eeuw v.C en wellicht reeds uit de 3e

                          eeuw v.C.

NCFPS

Fenicische religie deel 63 RHODOS


          RHODOS

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 374‑375.

 

          Ashtarte        Aangetoond onder KAI 44. De echtgenoot van Ashtarte =

                          mtzh cstrny. Vondst bij een tempel.

                             '

 

          [Bélos]         Vereerd t.t.v. de Seleuciden. Het is de Arameese Becl,

                          maar heeft een Babylonische oorsprong.

 

          Sasm            Zie:The Annual of the British school in Athens, nr.65, London, 1970.

 
NCFPS

Fenicische religie deel 62 DELOS


          DELOS           Er wordt melding gemaakt van de Fenicische goden van

                          Ashkalon!

                          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

                          Brepols, Leuven, 1992, blz 128 en Recherches sur les conditions de pénétration

                          et de diffusion des religions orientales à Delos, M.F.Baslez, Paris, 1977.

 

          Anat            als anatram (gedaanteverwisseling) in: Inscriptions de Délos

                          2314, Paris.

 

          Ashtarte        als de Palestijnse Ashtarte.

 

          Baal            als de zee‑Baal. Wellicht in connectie met de Baal‑Yam

                          van Arvad?

 

          Baal Saphon     als Zeus Kasios en vereerd door Egyptenaren!

 

          Esjmoen         In het midden van de 2e eeuw v.C (154 v.C) wordt door

                          een Tyriër een inscriptie gewijd aan Asklepios.

                          Zie:L'inscription gréco‑phénicienne de l'Asklépeion de

                          Délos, M.F.Baslez+F.Briquel‑Chatonnet, SEMITICA XXXVII, 1970.

 

          Horon           Hij komt voor op de ID 2308 Inscriptions de Délos, Paris), die

                          door Palestijnen is gemaakt, waarbij tevens een

                          verwijzing naar Auronas van Iamneia en dat is Iamnia

                          nabij Beth‑Horon in de Palestina.

 

          [Isis?]         Er zijn aanwijzingen, maar er is geen zekerheid.

 

          Melqart         Hij is de patroon van de Tyrische handelaren.

                          Zie:Melqart, C.Bonnet, Namur/Louvain, 1988.

 

          [Poseidon]      Een Fenicische Poseidon, maar zijn echte naam is

                          onbekend. Zie:Récherches sur les cultes de Délos à l'époque hellénistique

                          et à l'époque imperiale, Ph.Bruneau, Paris 1970.

 

          Tanit           Het teken van de godin komt voor een vloermozaiek en op

                          olielampen uit de 2e eeuw v.C.

NCFPS

Fenicische religie deel 61: samenvatting Egypte

          Samenvatting goden & plaatsen in Egypte.
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
          Voor de hand ligt het voorkomen van diverse Egyptische goden, die ook
          door de Feniciërs worden vereerd. Verder springen de factorijen in
          Elephantine en Memphis eruit met relatief een redelijk aantal Fenicische
          goden. Een uitgesproken dominante positie heeft in Egypte geen enkele
          godheid. Het beeld is zeer divers. Slechts Esjmoen en Baal‑Saphon
          schijnen een lichte voorkeur gehad te hebben in de 12 plaatsen met in
          totaal 18 geregistreerde godheden (frekwentie 36).
 
          Overzicht goden & plaatsen in Egypte.
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
 
                   Ele‑  Mem‑ Tell  Pelu‑Ras  Bubas‑Saq‑Aby‑Buch‑Cano‑Deir TOTAAL
                   phan‑ phis Defen‑sium Qas‑ tis   qara dos eum pus  el‑ Thebe
                   tine       neh        run                         Medineh
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
          Anat       x                                                  x?     2
          [Apis]     *                                                         1
          [Artemis]                            *                               1
          Ashtarte        x                                             x?     2
          {Aphrodite      o                                                    1
          Baal       x                                                         1
          Baal‑           x    x     x    x                                    4
           Saphon                                                              
          [Bastet]                             *                               1
          Esjmoen    x    x                           x   x                    4
          [Horus]         *          *                                         2
          [Isis]     *    *                                                    2
          Melqart                                         x       x            2
          [Osiris]   *                                    *                    2
          [Ptah]     *                                                         1
          Resheph    x    x                                             x      3
          Sakon      x                                                         1
          Sasm                                            x                    1
          Sid        x                                    x       x        x   4
          Tanit                                               x                1
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
          Totaal    10    7    1     2    1    2      1   5   1   2     3  1  36
 
          x = 25
          o =  1
          * = 10
          ‑‑‑‑‑‑
              36 frekwentie
          in  12 plaatsen
          met 18 godheden
 
NCFPS

maandag 24 februari 2014

Fenicische religie deel 60 MEDINEH


          DEIR EL‑MEDINEH

 

          Anat?           Qudshu (q‑d‑s) komt voor als Anat of als Ashtarte in

          Ashtart?        reeds de 13e eeuw v.C.

 

          Resheph         De godin wordt geflankeerd door Resheph (13e eeuw v.C).

 

          THEBE

 

          Sid             In theofoor: 'bdsd.

                                          '

                          Zie:Note sul dio Sid, M.G.Guzzo Amadasi.

NCFPS

Fenicische religie deel 59 CANOPO


          CANOPO

 

          Melqart         Aangetroffen in een plaatselijk heiligdom. Zie:Melqart a Sid

                          fra Egitto, Libia e Sardegna, G.Grottanelli, RSF I, 1973.

 

          Sid             Aangetroffen in een plaatselijk heiligdom. Zie:Melqart a Sid

                          fra Egitto, Libia e Sardegna, G.Grottanelli, RSF I, 1973.

 
ncfps

Fenicische religie deel 58 BUCHEUM

          BUCHEUM
 
          Tanit           Te Armant bij Thebe zijn votief‑voorwerpen gevonden
                          met op een olielampje het teken van de godin uit een
                          late periode (3e eeuw na Chr).
                          Zie:Sul problema del rapporto tra Tanit e alcune dee del Basso Egitto,
                          G.Matthiae Scandone, Religione e Civiltà 2, 1976 + Evidence for the Sign of                                                 the Goddess Tanit in the Theban Region of Egypt,
                                                         C.S.Korr, in: Isr.Expl.Journal 31, 1981.
 
ncfps

Fenicische religie deel 57 ABYDOS


          ABYDOS

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 4.

 

          Esjmoen         Aangetoond in het kwartier Heliopolis.

 

          Melqart         Aangetoond in het kwartier Heliopolis.

 

          [Osiris]        In de 9e/8e eeuw v.C. is er sprake van een verering

                          door de Feniciërs. We zien dat op een grafitto op

                          de tempel van Sethi I vanuit de 5e eeuw v.C.

 

          Sasm            Zie:CIS I,1309.

 

          Sid             In theoforen zoals bclsd, grsd, sdytn in tempel Sethi I.
                                                '     '   '

                          Zie:Note sul dio Sid, M.G.Guzzo Amadasi.

ncfps

Fenicisch religie deel 56 SAQQARA


          SAQQARA

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 287.

 

          Esjmoen         Zelfs al in 18e eeuw v.C is er een ostrakon bekend met

                          zijn naam. Verder verschijnt hij op een beeld van

                          Imhotep (Les Phéniciens et le monde méditerranéen Catalogus nr.134).

ncfps

Fenicische religie deel 55 BUBASTIS


          BUBASTIS

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 67.

 

          [Bastet]        Door de Feniciërs in de Nijldelta als 'bst vereerd.

                          In het Egyptisch:B3sty.t en in het Aramees: ‑wbsty.

                          Het is de godin van Bubastis met het uiterlijk van een

                          jonge vrouw en de kop van een kat.

                        (Zie:Herodotos II,137,156:  ... daar is ook een bewonderenswaardig heiligdom
                        van Boubastis, want al zijn er groter en kostbaarder heiligdommen, geen geeft de
 
                          aanschouwer grotere vreugde. Boubastis heet in het Grieks Artemis.

                          .... In elk geval staat er een grote Apolloon‑tempel .......

                          ..Volgens de Egyptenaren zijn Apolloon en Artemis de kinderen van Dionysos en

                          Isis en zou Lètoo hun voedster en redster zijn geweest. In het Egyptisch heet

                          Apolloon Horoos, Dèmèter Isis en Artemis Boubastis).

 NCFPS

Fenicische religie deel 54 QASRUN


          RAS QASRUN

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 60.

 

          Baal Saphon     55 km ten oosten van Pelusium ligt de hoogte van DPN

                          tussen het Sirbonis‑meer en de Middellandse zee (=El‑

                          Kas).

                          (Zie:Herodotus III,5: ... van Kadytis af, een stad, die volgens mijn mening                               niet kleiner is dan Sardeis,zijn de aan de kust gelegen

                            handelshavens tot aan de stad Iënysos in handen van de

                            Arabische koning, van Iënysos af weer van de Syriërs

                          tot het meer Serboonis, waarlangs het Kassisch gebergte zich uitstrekt tot

                            aan de zee, en bij het Serboonis‑meer, waarin Typhoon

                            zich zou schuilhouden, begint dan Egypte. Het land

                            tussen de stad Iënysos en het Kasion‑gebergte en het

                          Serboonis‑meer, een lang niet gering gebied, maar wel ongeveer drie

                            dagreizen lang, dat is een waterloze woestijn).

ncfps

Fenicische religie deel 53 PELUSIUM


          PELUSIUM

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 60.

 

          Baal Saphon     In de Romeinse tijd aangetoond en alhier een assimilatie

                          met Horus (Zie:Strabo XVI 2,26).

ncfps

Fenicische religie deel 52 DEFENNEH


          TELL DEFENNEH

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 60.

 

          Baal Saphon     geen verdere bijzonderheden dan alleen de naam.

 
ncfps

vrijdag 21 februari 2014

Fenicische religie deel 51 MEMPHIS


          MEMPHIS

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 287.

 

          Ashtarte        Vanuit de 3e + 2e eeuw v.C zijn de namen bekend van een

                          tempel en een priester van Ashtarte. In het Tyrisch kamp

                          wordt zij de vreemde Aphrodite genoemd. (zie:KAI 48).

 

          Baal Saphon     Hij wordt afgebeeld in een heilige bark (The Ancient Near

                          Eastern Texts relating to the Old Testament, 249a, Princeton 1969).

 

          Esjmoen         Er is een priester bekend van Esjmoen (Annales du Service des

                          Antiquités de l'Egypte, 55, Caïro 1976).

 

          [Horus]         zie KAI 48.

                          Zie ook:Fenici e Cartaginesi a Menfi, G.Chiera, RSF XV, 1987.

 

          [Isis]          Zie:Fenici e Cartaginesi a Menfi, G.Chiera, RSF XV, 1987.

 

          Resheph         Alleen de naam is (mij) hier bekend.

 
ncfps