beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

woensdag 10 juli 2013

Kanaanietisch voortraject deel 13 hoofd- en bijzaken


          Hoofd‑ en bijzaken.

          =========================

 

          Een hoofdelement in de Kanaanietische religieuze gedachtenwereld is de

          vegetatiecyclus, waarin BAAL een hoofdrol speelt. MOT en in mindere mate

          YAM/NAHAR zijn zijn tegenspelers en ANAT vervult de rol van hulp voor

          BAAL. De vader van BAAL is DAGAN, de agrarische god. Bijrollen zijn er

          voor RESHEPH als bewaker van de onderwereld en de REPHAIM.

 

          Een ander hoofdelement zijn de natuurlijke aspecten, waaraan goddelijke

          krachten worden toegeschreven. Ook hier komt BAAL naar voren als de

          berijder van de wolken, de regenbrenger, de weergod en de berggod.

          ATHIRAT en YAM worden met de zee geassocieerd en NAHAR vormt de

          rivieren. De meisjes van BAAL worden in verband gebracht met de dauw

          TALAI, de nevel (PIDRAI) en de aarde (ARSI).

 

          Dan is er de kosmische inbreng met de zongod(in) (SHAMASH), maangod

          (JARICH), maangodin (NIKKAL). Hierbij kunnen ook de halfgoden Dageraad

          (SJACHAR) en Vrede/zonsondergang (SJALEM) genoemd worden.

 

          Vervolgens is er een groep genezer‑goden: ESJMOEN, SHED, HORON en

          RESHEPH.

 

          We komen langzamerhand op het niveau van halfgoden, of bijzondere

          mensen, die een rol spelen met een groep 'bekwamen'. HIJAN is de

          goddelijke ambachtsman. De KATHIRAT spelen een belangrijke rol bij de

          vruchtbaarheid. 'UM PHL is een godin, die heel 'doelmatig' blijkt te

          zijn.

 

          Tenslotte zijn er nog een aantal ondergeschikte bijrollen te vervullen,

          zoals de boodschappers (bijvoorbeeld Wingerd[GAPAN] + Akker[UGAR]), de

          adjudanten (Verhevene + Uit de hoogte) en bemiddelaars (HIRIHIBI).

 

          Ondanks zijn zwakheden (overspel,dronkeschap) blijft echter EL de

          hoogste en onaantastbaar. Al blijft hij meestal op de achtergrond;

          uiteindelijk is hij de eindbeslisser en voeren andere goden of mensen

          zijn beslissingen uit.

 
          Ruimtelijke weergave.
          ********************
          {alleen de hoofdelementen}
          *************************
 
 
                                   NIKKAL JARICH SHAMASH
 
                                      noorden / hemel
 
                                        ATHIRAT X EL
 
                                   vergadering der goden
 
                                     BAAL (berg+wolken)
                                            ANAT
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑> HIJAN
 
          SJALEM                                                           SJACHAR
          westen                                                            oosten
          YAM‑‑‑‑>zee           NAHAR DAGAN AARDE DAUW NEVEL      droogte<‑‑‑‑MOT
          zee                                                             woestijn
                                      RESHEPH(bewaker)
 
                                          REPHAIM
 
                                            MOT
 
                                    zuiden / onderwereld

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten