beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

maandag 15 juli 2013

Fenicische religie deel 5 De eerste mensen volgens Philo


          DE EERSTE MENSEN in 14 generaties

          =======================================

          1.man Kolpia ‑ vrouw Baau

          2.Aion (ontdekt boomvruchten) ‑ Protogonos

          3.zoon Genos / Genea

          4.Phos / Pyr / Philox                             ontdekken vuur

          5.zonen Kassios / Libanon / Anti‑Libanon / Brathys

          6.Samemroumos (=Hypsouranios) / Ousoos

            ontdekt hutten                ontdekt kleding

            van riet,biezen,papyrus       ontdekt vlot of kano

                                          richt gedenktekens op

                                          brengt offers

 
          7.Hypsouranios Agreus / Halieus

            wordt jager          wordt visser

          8.zoon Chousor(=Hephaistos) / zoon ?              / zoon ?

            vinden ijzer(bewerking) uit                     ontdekken hoe

            stelt formules,bezweringen,profetieën op        muren te maken

            vindt vishaak+vlot+zeilboot uit

            = Zeus Meilichius

          9.Technites / Geinos Autachtlon

            ontdekken mengen kaf met klei en de drogen in de zon >>> stenen

            ontdekken het maken van daken

          10.Argos / Agrotes = ZWERVERS of TITANEN

             tuinen, omheiningen, kelders, gebruik honden bij de jacht

          11.Amunos / Magos

             dorpen en kudden

          12.Misor (=Toth=Hermes)/ Sydyk

             Gemakkelijk‑opgelost /ë Gerechtigheid

             vindt alfabet uit     ë

          13.DIOSKOURI = KABEIROI = KORYBANTEN = SAMOTHRACI╤RS

             uitvinding van het schip

          14.Hun kinderen ontdekken gebruik kruiden tegen giftige beten en vinden

          amuletten uit.

 

          De Kanaanietische HIJAN keert terug als CHOUSOR. De natuurlijke zaken

          komen weer naar voren, zoals de bergen. Het getal 7 en de 8e komen weer

          tevoorschijn bij Dioskouri en Sydyk. Hypsouranus en Ousoos zouden heel

          goed voor Tyrus en Usju kunnen staan.

 

          Zoals gezegd: Voor Aion en Protogonos zijn moeilijk bevredigende

          verklaringen te vinden, maar Philo moet hen gezien hebben als een paar

          van de eerste mensen.

          Genos en Genea hebben te maken met een familieverband in de breedste zin

          van het woord. Van de individuen Aion en Protogonos schakelt Philo hier

          kennelijk over naar de eerste familie.

          Phos betekent licht, Pyr= vuur en Phlox staat voor vlam.

          De namen Kassios, Libanon, Anti‑Libanon en Brathys staan voor de

          bergketens in de Levant. Libanon en Anti‑Libanon is natuurlijk

          duidelijk. Kassios staat voor de Gabal Aqra nabij Oegarit, die in de

          oudheid de berg Saphon genoemd werd en de Brathy kan de Amanus (=Nur

          Daglari) of de berg Hebron zijn.

          Samemroemos betekent verheven hemelen (smm rmm). Deze naam komt ook voor

          als een wijk van Sidon (KAI 15). Hij wordt ook Hypsouranios genoemd en

          hij zou zich te Tyrus gevestigd hebben. OusFos wordt geassocieerd met

          Usju, het vastelands‑gedeelte van Tyrus. Nonnos van Panopolis in Egypte

          (4e‑5e eeuw na Chr.) rapporteert echter in Dionysiaka XL 465‑500, dat

          OusFos twee gedenktekens op het eiland opricht. Vandaar uit zou de

          Melqart cultus zich verder ontwikkeld hebben. De 'strijd' tussen

          Hypsouranios en OusFos is het symbool voor de tegenstelling tussen land

          en eiland.

 
          Voor de namen Agreus en Halieus bestaat geen afdoende verklaring.

          Wellicht ligt er op een of andere manier een verbinding met het

          Fenicische "sid"  of het Hebreeuwse "dayyag" of het Oegaritische "dgy",

          dat allemaal met vissen te maken heeft.

          Chousor is bij de Grieken Hephaistos de god van het vuur, de smid, die

          waarschijnlijk zijn oorsprong in Lycië heeft. In Fenicië noemt men hem

          "Ksr" of "Kysr" en in Oegarit staat hij bekend onder "Ktr(‑whss)".(1) De

          extra titel van Zeus Meilichios geeft Chousor de extra dimensie van

          verzoening en vergelding. Voor zijn altaar kon iemand, door bloedschuld

          bezoedeld,  bij de Grieken althans, weer gereinigd worden. Er ligt

          mogelijk ook een associatie met de zee.(2)

          De namen Technites en Geinos Autachtlon verwijzen naar handwerksman en

          eerste inheemse figuur. Ofwel de namen stammen via Hephaestos vanuit de

          Griekse mythologie (3), ofwel de oorspronkelijke Fenicische namen zijn

          door Philo vervormd.

          Agros en Agrotes. In dit verband ligt er meer dan waarschijnlijk een

          relatie met het land in de geest van velden en akkers bij Agros en als

          beheerder van de velden of landsman bij Agrotes. De laatste figuur is

          zeer belangrijk bij Byblos en wellicht ligt er een relatie met Adonis

          als 'de man van het vrije veld'.

          De namen Amunos en Magos zijn nog niet overtuigend verklaard. Bij Amunos

          of Amynos kan men denken aan de mensen van de berg Amanus, of de mensen

          als de Ammonaeërs. Bij Magos kan gedacht worden aan 'de magiër' of aan

          het Fenicische woord "magon" (=leenheer). Clapham wijst op het godenpaar

          Baal hmn en Baal mgnm in KAI 78 en relateert dat aan Amunos en Magos,

          temeer daar er sprake is van de Baal als herder.

          Sydyk, Sdq, Sadukos ofwel Dikaios heeft in eerste instantie de betekenis

          van 'juist(heid)' bij Philo, maar de oudere en diepere betekenis is die

          van gerechtigheid.

          Misor, Msr, Eìrkitos heeft bij Philo in eerste instantie de betekenis

          van gemakkelijk, vlug, voortvarend, vaardig, maar de oudere en diepere

          betekenis is die van rechtvaardigheid.

          Deze 'tweeling' met min of meer gelijkwaardige betekenissen komt ook

          voor in Oegarit als Sdq en Msr, in Mesopotamië als Kittim en Mesarum en

          in Juda & Israël als Sedeq en Mêsartm.

          Toth is de zoon van Misor en wordt de uitvinder van het uit elementen

          bestaande schrift genoemd.

          Tenslotte: Dioskouri,Kabeiroi,Korybanten en Samothraciërs vormen de

          lagere figuren uit de Griekse religie. Ze zijn veelal helpers van de

          zeelieden. Tot dezelfde groep kunnen we ook de Anakes, Satyren, Eroten,

          Sirenen en Paetaken rekenen. De laatsten werden op de boeg van de

          Fenicische schepen afgebeeld en Herodotus meldt in Memphis eveneens

          Paetaken. Naast de 7 Kabiren is er de 8e broer: Asklepios, ofwel de

          Fenicische Esjmoen. Bedenk, dat het Fenicische "smn" het getal 8

          betekent! De getallen volgorde 7,8 komt veel voor in de Bijbel en bij

          het Keret verhaal van Ugarit bijvoorbeeld. Ebach brengt de groep van de

          Kabiren in verbinding met zo'n groep in Ugarit én met de Rephaim (CTA

          20‑22) als genezers (rp'um).

 

          1)  Het Hebreeuwse "mallah" betekent zeeman.

          2)  In Egypte staat hij te boek als "Ksrty" en in Mesopotamië als "┴a".

          3)  Technites en Erechthonios (Daedalus).

 
          Het totaal beeld is duidelijk: Egypte en Fenicië staan in de geest van

          Philo aan het begin van de beschaving. Opmerkelijk is de relatie met

          Egypte (Mysor en Taautos). Het doorgeven van de beschaving voor de

          uitvinders en beschaving‑brengers gebeurt via Byblos vooral aan de

          Grieken. Nu is dat niet zo verwonderlijk, want het is juist Byblos, die

          van oudsher een sterke band met Egypte heeft onderhouden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten