beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

maandag 15 juli 2013

Fenicische religie deel 4 De eerste goden volgens Philo


          De eerste goden.

          =====================

          Philo beschrijft ook de eerste goden, hun vrouwen en de kinderen daar

          weer van.

 

          STAMBOOM OURANOS
                  vrouwen     kinderen                      kleinkinderen
          ELIOUN  X BEROUTH
          (HYPSISTOS)
          OURANOS X GE        EL=KRONOS                     zoonZIE BIJ KRONOS
          =EPIGEIOS           BAITYLOS                      zoon
           AUTOCHTHON         ATLAS                         zoon
                              DAGON                         zoon=SITON (koren)
                              =ZEUS AROTRIOS (de landbouwkundige)
                      ?       DEMAROUS                      zoon MELKATHROS
                      ?       ASTARTE                       dochter
                              RHEA                          dochter
                              DIONE                         dochter
                      ?       ? HEIMARMENE
                              ? HORAS

 
  
          STAMBOOM KRONOS
                  vrouwen     kinderen                      kleinkinderen
          KRONOS  ?           SADIDAS                       zoon
                  ?                                         dochter
                  ?           ATHENA                        dochterANAT?
                              PERSEPHONE                    dochter
                                                                 7 Kabeiroi
                  ASTARTE     ?                             dochter x SYDYK =
                                                                 ASKLEPIOS
                              ?                             dochter
                              ?                             dochter (dit zijn de
                              ?                             dochter  Titanieden,
                              ?                             dochter  ofwel de
                              ?                             dochter  Artemieden)
                              ?                             dochter
                              POTHOS                        zoon
                              EROS                          zoon
                  DIONE       ?                             dochter
                              ?                             dochter
                              ?                             ?
                  RHEA        MOUTH                         ?zoon (=PLUTO)
                              ?                             zoon
                              ?                             zoon
                              ?                             zoon
                              ?                             zoon
                              ?                             zoon
                              ?                             zoon
                  ?           KRONOS                        zoon
                  PERAIA      ZEUS BELOS                    zoonNEREUS PONTOS
                                                                 POSEIDON
                              APOLLO                        zoon(=Yam?)  SIDON
 
                  ANOBRET     IEOUD
 

          Uit de Kanaanietisch/Fenicische wereld zijn in ieder geval herkenbaar:

          EL, BAAL, MOT, BET‑EL, ANAT, ESJMOEN, YAM, ASTARTE, DAGAN en MELQART.

          El betekent de hoogste god, ofwel vader der goden. Bet‑El betekent:huis

          van god en die naam vinden we terug onder Baitylos. Elioun heeft de

          betekenis van de zeer hoge.

          Demarous is dus een zoon van Ouranos en een concubine. Hij wordt

          beschouwd als de vader van Melqart. Demarous vindt zijn equivalent in

          Hadad. Philo noemt hem koning der goden. Zijn naam vinden we nu nog

          terug in de Libanon bij de rivier: Nahr Damour. Wellicht vinden we zijn

          naam terug in het woord Thamar, hetgeen palmboom betekent.

 

 

          Melkathros, ofwel Melqart is bij de Feniciërs veelal de koning van de

          stad (Mlqrt). Bij de Grieken wordt hij geïdentificeerd met Héraklès. In

          de gedane vondsten (KAI 201) komt hij voor het eerst voor te Aleppo

          (ca.800 v.C). Melqart is voornamelijk gelieerd aan Tyrus, maar komt ook

          begrijpelijkerwijs voor in Carthago en Gadir.

          Ge (=Adâmath) is de Griekse Gaia/Gaea, die de verpersoonlijking van de

          aarde is. Het is daar de voedende almoeder.

          Ouranos stelt de hemel voor. Beiden vormen zij hier het oudste

          godenpaar. De Kanaanietische en Fenicische god van de hemel=Shamash.

          Atlas is in de Griekse mythologie de zoon van Iapetes. Hij wordt door

          Zeus veroordeelt om het hemelgewelf te dragen.

          Voor Heimarmene en Horas is geen duidelijke verklaring te vinden. Er is

          alleen een suggestie, dat het namen van jaargetijden zouden kunnen zijn

          en dat met name Horas in verbinding gebracht zou kunnen worden met een

          eventuele Fenicische godin "Ate".

          Kronos regeert met Rhea een tijd lang over de wereld. Hij eet zijn

          kinderen op, behalve Zeus, die hem op zijn beurt weer verjaagd. In de

          Romeinse wereld wordt hij Saturnus. In Arvad komt hij voor als een

          beschermende god voor een wijk, waar een heiligdom aan hem is gewijd. In

          de Carthaagse wereld neemt Baäl Hammon zijn positie over.

          Bij Mouth kan de overweging geplaatst worden, of hier niet een verre

          link ligt met de toponiemen Hadremetum en/of Hadremaut.* Dat zou kunnen

          betekenen vestibule van Pluto. De Feniciërs noemen hem Thnatos en de

          Grieken PloÂton. Hadremetum (CIL VIII 22930) is een Fenicisch/Punische

          nederzetting op de oostkust van Tunesië en Hadremaut is een streek in

          Zuid‑Arabië, van waaruit mogelijk de voorvaderen van de Feniciërs

          afkomstig zouden kunnen zijn.

          Deze Mouth moet niet verward worden met Mot in de kosmogonie, hetgeen

          een zoon van Pothos en de wind is. Hij is slijk, modder en staat voor

          verrotting. Deze Mot heeft meer te maken met de Egyptische: m3wt.

          Pontos is de zoon van Nereus en strijdt tegen Ouranos en Demarous. Hij

          lijkt een stand‑in te zijn voor de Yam bij Oegarit (de tegenstander van

          Baäl en Yahvé). In de Griekse mythologie is Nereus een wijze mild

          gestemde zeegod.

          Dione ziet Philo als Baaltis en dan ligt er een verbinding met Baalat

          Gubal (Byblos), ofwel de Egyptische Hathor. Later wordt die

          geassimileerd tot Aphrodite.

          Typho of Tuphon wordt nog al eens gelijk gesteld aan Saphon. In de

          Griekse mythologie is het een stormgod en is hij de vijand van Zeus.

          Zijn betekenis bij Philo is niet goed duidelijk.

          Asklepios staat voor de Fenicische Esjmoen, die vooral in Sidon en

          Carthago vereerd werd. 'smn(ph), Esmounos(gr), Sa‑mu‑nu/a(akk) of Si‑mi‑

          na(ebla) zijn de teruggevonden namen in de verschillende bronnen. Het

          betekent olie, ofwel de gezalfde en wordt beschouwd als god van de

          geneeskunst. Hij wordt in verbinding met de slang gebracht.

          Persephoné (Koré) komt in de Griekse godenwereld naar voren als dochter

          van Zeus en Demeter. Zij wordt door Hades (Pluto) geschaakt.

 
          * Zie:Hadrumetum, L.Foucher, Tunis, 1964.

 
          Ashtarte komt wijd verbreid in de antieke oostelijke wereld voor onder

          vaak andere namen. Zij wordt het eerst in de 13e eeuw v.C. genoemd in

          Egypte als Asiti, vervolgens in Oegarit, Sidon, Tyrus, Byblos enz.

          Bij de Grieken wordt zij Aphrodite.

          Athena is de Anat in de Oegaritische legenden.

          Rhea is een vruchtbaarheidsgodin, die als Kybelè en de Magna Mater veel

          bekender zal worden, met name in Klein‑Azië. Zij is de moeder van alle

          leven in de natuur en de moeder van de Olympische goden.

          De Fenicische naam van de god van de zee Poseidon is niet met 100%

          zekerheid bekend, maar zijn naam is mogelijk teruggevonden te Ras el‑

          Bassit (Butullion=Bt‑'l). Vooral in de Carthaagse wereld wordt hij een

          paar keer  genoemd, zoals bij Hamilcar (480 v C), bij de zeevaart van

          Hanno (altaar op kaap Soloeis) en ook nog bij Hannibal (Barcas).

          Pothos: Wellicht grijpt Philo met deze naam (=Plexus/Verlangen) weer

          terug naar de kosmogonie van het begin.

          Sadidos: tot dusver geen enkele bevredigende verklaring of hypothese!

          Peraia: bedoeld is het land ten oosten van de Jordaan, maar wellicht

          toch een gewone personennaam (Albright suggereert:'Pidray').

          Anobret: een nimf, ofwel een natuurgodheid van lagere rang bij de

          Grieken. Zij zijn dochters van Zeus. Deze naam betekent wellicht

          'waterrijke bron'. Anderen vermoeden, dat hiermee Sarah, de stammoeder

          der Hebreeërs bedoeld is.

          Eros: zoon van Aphroditè, god van de liefde. In de Romeinse wereld wordt

          dat Cupido of Amor.

          Apollo: in de Griekse mythologie is hij o.a.de god van het goede, van

          het schone, van muziek en dichtkunst. Wellicht is hij identiek met

          Reseph.

          Ieoud of Ieud: de enige of de geliefde zijn mogelijke verklaringen voor

          de naam in een vergelijking tussen de Hebreeuwse en Fenicische woorden.

 
          Philo gebruikt Griekse, Fenicische, Egyptische en Hebreeuwse namen door

          elkaar heen. Daarnaast bedient hij zich van gebeurtenissen, legenden en

          feiten uit elk van de diverse cultuurkringen, waarbij hij krampachtig

          een rode Fenicische draad tracht vast te houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten