beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

vrijdag 5 juli 2013

Kanaanietisch voortraject deel 3 Keret


          De legende van koning KERET.
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
          De schrijver (= kopieerder) van het verhaal is 'Elmelek (Ilimilku)
          t.t.v.koning Niqmad (ca.1350 v.C) op last van de hogepriester Aton‑
          Perlen (Atanu‑Purlianni). Het houdt onder meer een legitimisatie van het
          koningshuis in. Waarschijnlijk werd het verhaal voorgedragen ter
          gelegenheid van het seizoenfestival en tijdens het Kanaanietisch herfst‑
          nieuwjaar.De oorsprong van het verhaal moet teruggaan tot de tijd 2000‑
          1800 v.C. De helft van de tekst is verloren gegaan, maar toch wordt het
          volgende duidelijk:
          KERET regeert over een land Hubur op zeven dagmarsen afstand van  Udum
          (waarschijnlijk Edom, ofwel het land van de Idumeeërs) en is alleen en
          kinderloos, want hij heeft door een reeks ongelukken zijn vrouw en
          kinderen verloren. Hij trekt zich terug in zijn kamer en huilt. In zijn
          slaap krijgt hij een droom en zijn vader EL vertelt hem wat te doen. ‑‑‑
          > vergl. Abraham!
          KERET brengt een offer aan zijn vader EL en aan de beschermer BAAL.
          {Baal komt terug bij de Feniciërs}.
          Daarna verzamelt hij 300 myriaden aan mannen en rukt op naar Udum.
          Onderweg worden Sidon en Tyrus aangedaan. Daar vraagt KERET aan ATHIRAT
          om verdere steun en belooft haar veel goud en zilver. Op de 7e dag van
          de tocht komt KERET aan bij Udum. PABIL van Udum stuurt berichten en
          kadoos om het beleg te stoppen. KERET antwoordt echter: "Ik heb al
          genoeg goud en zilver. Dat wat mij ontbreekt, is dat wat jij mij alleen
          kunt geven; het is je kleindochter ‑ de dochter van je oudste zoon ‑,
          die zich HORIYA noemt en die zo gracieus is als de godin ANAT en die zo
          mooi is als ASTARTE."
          [manco in de tekst].
          BAAL geeft KERET bevel om naar EL te gaan voor de huwelijksinzegening en
          EL belooft hem, dat hij 7 of zelfs 8 zonen zal krijgen en veel dochters.
          De oudste zoon YASSIB zal worden gevoed door ASHERAT en ANAT.
          [manco in de tekst].
          Er verschijnt een dochter ten tonele met de naam SHITMANAT. Zij heeft
          als bijnaam de achtste. EL trekt zich met de andere goden terug in hun
          tenten of tabernakels. ‑‑‑> vergl.:Samuel hoofdstuk 7 vers 6!
          Bij de geboorte worden de kinderen gewijd door hun moeder met de
          assistentie van ATHIRAT/ASHERAT (een soort doopsel?).
          [manco in de tekst].
 
 
          Zie o.a.:
          ‑ The KRT Text in the Literature of Ras Shamra, A Social Myth of Ancient
          Canaan, J.Gray, E.J.Brill, Leiden, 1964.
          ‑ Ras Sjamra en het oude testament, C.H.W.Brekelmans, Dekker & van de
          Vegt, Nijmegen ‑ Utrecht 1962.
          ‑ Les religiones de Babylonie et d'Assyrie, des Hittites, des Hourrites,
          des Phéniciens et des Syriens, E.Dhorme & R.Dussaud, Mana, Paris, 1948.


          HORIYA moet van KERET een maaltijd voorbereiden. Zij slacht het vetste
          ram en opent een grote kruik wijn. Dan roept zij 70 stieren en hun 80
          gazellen naar het paleis (wellicht een metafoor voor de vazallen en
          chefs van KERET).
          [manco in de tekst].
          Na zeven jaren herinnert ATHIRAT echter KERET aan zijn belofte, die hij
          niet is nagekomen, vervloekt hem en maakt hem ziek.
          Zijn groot geworden kinderen hebben zich bij KERET verzameld, omdat hij
          vlak voor de dood staat. Tot dan toe was KERET onoverwinnelijk, maar nu
          is gebleken: "Dus je gaat sterven, zoals alle stervelingen dat doen."
          zegt de zoon ILHA'U. ‑‑‑> vergl.:Adonis!
          Men wil echter tijd winnen. KERET heeft kennelijk niet de missie
          volbracht, die hem door EL werd opgedragen. Er moet rechtvaardigheid
          regeren in zijn koninkrijk.
          Hij heeft het vertrouwen van EL geschaad! ‑‑‑> vergl.:Adam!
          De oudste zoon moet een van zussen zoeken (SHITMANAT=?Octavia?), die mag
          huilen om de vader. Door een offer tracht ze hem te genezen.
          EL verzamelt de goden (ELIM) en zegt: "Wie van U zal het kwaad, waaraan
          de prins lijdt, verjagen?" Niemand antwoordt! Zeven maal herhaalt EL de
          vraag. De goden zijn echter onmachtig tegenover de dood, dan wel, dat ze
          vinden, dat KERET behoort te sterven. Dan zegt EL: "Dan zal ik hem
          genezen." Maar dat lukt niet, ondanks het feit, dat hij een afbeelding
          maakt, waarop de ziekte zal kunnen overgaan (Sja'takat).
          SHITMANAT, de achtste ‑‑‑‑> vergl.: Esjmoen!
          moet hem blijven verzorgen. Dank zij haar verdere acties (?) herstelt
          KERET, maar moreel is hij nog niet de oude. De oudste zoon YASIB stelt
          dan ook: "Doe gerechtigheid aan de weduwe. Voedt de wees. Verjaag de
          onderdrukker. Bevrijdt de onderdrukten. Zoniet, treedt dan af en ik zal
          op je troon gaan zitten." KERET repliceert: "Dat HORON en ASHTARTE je de
          schedel zullen breken en dat je in de afgrond mag storten en je hoofd
          zult verbrijzelen." ‑‑‑‑> vergl.:legende Baal & Yam!
          [manco in de tekst].
          De afloop van het verhaal is niet bekend.
 
          De vervloekingsformule, alsmede HORON en ASHTARTE komen later bij de
          Feniciërs weer terug.
          Op verschillende wijzen heeft men geprobeerd de legende te verklaren,
          maar volledig overtuigend is het tot dusver niet. Wellicht ligt er
          bijvoorbeeld een historische aan ten grondslag en wellicht spreekt er
          een sociologische symbiose uit tussen Semietische (KRT) en Hoerrietische
          elementen (Huriya).
          De naam Keret heeft men o.a. in verbinding proberen te brengen met Kreta
          (Kerety/Keretim), of met één der zeevolken (Khreti), ofwel met een deel
          van de Negev‑streek (het Kerethietisch deel).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten