beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

dinsdag 27 augustus 2013

Fenicische religie deel 40 NARNAKA


          NARNAKA         Hier wordt de inscriptie gevonden met de uitspraak:

                          "De goden van Byblos, die te Lapethos zijn."

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 256‑257.

 

          Anat            In een bilinguaal treffen we haar aan als Athéna

                          SFteira. In CIS I 95 is Anat "kracht van leven" =

                          cz hym.

                             '

          Ashtarte        genoemd in inscriptie (le Muséon 51, 1938).

 

          Melqart         tegenwoordig noemen we die plaats Larnaka‑tis‑Lapithou.

                          De naam Melqart wordt hier in de 6e eeuw v.C genoemd.

                          Geassimileerd tot Poseidon. Deze heeft als Poseidon

                          Narnakios een eigen tempel.

 

          [Osiris]        genoemd in inscriptie (le Muséon 51, 1938).

 

          Sasm            Zie:CIS I,95.

 

          Shamash         Fenicisch: sms (de zon).

ncfps
 ===

Fenicische religie deel 39 KITION


          KITION

          Het is het huidige Larnaka. Kition levert zijn bijdrage aan de

          Fenicische expansie door de Middellandse zee. Nog in 333/332 v.C willen

          handelaren uit Kition een tempel bouwen in Athene voor Aphrodité.

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 248‑249.

 

          Ashtarte        In een tempel (Kathari) vindt einde 9e eeuw v.C een

                          wijding plaats aan Ashtarte op keramiek overgeleverd

                          (Kition III,D,21). Ook in het heiligdom op de Bamboula‑

                          heuvel komt zij voor (Kition III C1,A4). Zie ook:CIS I,86.

                          In de tempel van Ashtarte is een document gevonden,

                          waarin een lijst is opgenomen met geheel de dienst‑

                          doende clerus van de tempel met de offertarieven erbij.

                          De naam komt verder voor in persoonlijke namen, zoals

                          Mtncs(j)trt en cs(j)trtytn.* Ashtarte wordt ook wel

                          "de heilige koningin" genoemd.

 

          Baal            Inscriptie 8e eeuw v.C (Ins.Ph.6). Zie:Rémarques sur quelques

                          inscriptions phéniciennes de Chypre, E.Puech.

                          De Baal van Kition vinden we in de wijk Kathari.

 

          Baal Mrp'       Baal is genezend of Heer van de genezing.

                          In CIS I,41: Baal Meraphe ofwel Baal Sanatori.

                          Zie Kition III A.26. Er ligt een relatie met de maand

                          Mrp' / Mrp'm, die ook elders voorkomt in Malta, Cirta

                          en Carthago! Zie ook: Hellenosemitica, M.C.Astour, Leiden, 1965, blz 239.

 

          Baal cOz        Een wijding van koning Milkyaton aan deze Baal.

                          Zie"J'ai remporté la victoire sur tous nos ennemis", M.Sznycer,

                          SEMITICA XLI+XLII, 1993.

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in

                          de late bronstijd, maar ook op een amulet uit de 6e

                          eeuw v.C (B66).

 

          Esjmoen         Soms wordt hij in de samenhang 's(j)mn‑Mlqrt genoemd.

                          Zijn heiligdom is Batsalos uit de 4e eeuw v.C. Hij wordt

                          uiteindelijk als Asklepios gezien. Zie RES 1517B.

 

          Melqart         Zijn naam verschijnt bij het heiligdom van Ashtarte op

                          de Bamboula‑heuvel. Hij heeft daar echter ook een eigen

                          tempel. Zie:CIS I,26+88.

 

          Mikal           's(j)tt mkl = pilaar van Mikal. In CIS I,86:"Voor de 20

                          werkers gespecialiseerd in het vervaardigen van pilaren

                          in de tempel van Mikal."

 

          Pummay          Inscriptie 8e eeuw v.C. Wordt geassimileerd met Adonis‑

                          Esjmoen. Tevens als persoonlijke naam aangetroffen.*

                          Zie:Rémarques sur quelques inscriptions phéniciennes de Chypre, E.Puech.

 

          Resheph         Aangetoond in de 4e eeuw v.C. (Kition III A2). Veelal in

                          associatie met Mikal en Shed. Hij wordt geassimileerd

                          tot Apollo Helos ('lyyt) in het 30e regeringsjaar van

                          Milkyaton en Alasia ('lhyts) in het 17e regeringsjaar

                          van Milkyaton. Zie verder bij Bet Shean. Koning

                          Pumayyaton doet in 341 v.C een wijding aan Resheph hs =

                          god van de storm.                                  ''

 

          Resheph‑Mikal   in 260/259 v.C (CIS I 94) en in 255/254 v.C (CIS I 93).

 

          Sasm            Fenicisch: ssm.

 

          Shamash         Fenicisch: sms (de zon).

 

          Tanit           komt voor als eigennaam, maar zal zeker ook als godin

                          zijn beschouwd.

 

          ?               onbekende geknielde godin uit de 8e‑7e eeuw v.C (B149).


     *   Zie:Notes sur des inscriptions phéniciennes de Kition et Kato Paphos, E.Puech, SEMITICA LXXIX.


ncfps
 

Fenicische religie deel 38 LAPETHOS


          LAPETHOS

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 256‑257.

 

          Anat            Hier komt Anat naar voren als Athena (KAI 42). In de

                          inscriptie mcz hym blijkt zij de

                          vluchthaven van de levenden te zijn (KAI 42).

 

          [Osiris]        Hier komt hij voor in een tempel vanuit de 4e eeuw v.C.

                          (St.Phoen.V, 1987 + Le Muséon 51, A.M.Honeyman, 1938).

 

          Sasm            Fenicisch: ssm.

ncfps

Fenicische religie deel 37 SALAMIS


          SALAMIS

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 385‑386. Salamis grenst en/of overlapt de oude

          hoofdstad van Cyprus: Alasia=Enkomi. Hier vinden we ook het heiligdom

          van de gehoornde god (Cyprus,V.Karageorghis,London,1982).

 

          onbekende godin 9e eeuw v.C.

 

          Ashtarte?       Als Aphrodite ParakÂptousa nog in de Romeinse periode.

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in

                          de 7e eeuw v.C.

ncfps
 

Fenicische religie deel 36 PYLA


 

          PYLA

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 365.

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in

                          7e‑4e eeuw v.C. Veelal op amuletten en scarabees.

 

          Resheph         Aangetoond in de 7e eeuw v.C als Rs(j)p s[qd] = Shoqéd

                          op de sokkel van een kop van Bes.

 

          ?               Te Vigla is tevens een heiligdom van Apollo gevonden,

                          maar welke Fenicische voorloper(s) dit heeft, is niet

                          geheel zeker te traceren (wellicht Resheph).

ncfps

maandag 5 augustus 2013

Fenicische religie deel 35 goden & plaatsen IDALION


          IDALION

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 226‑227.

 

          Anat            Zie:RES 453, 1210 (begin 5e eeuw v.C) en RES 1522

                          (7e eeuw v.C). Assimilatie tot Athena. Er is een tempel

                          bekend van omstreeks 600 v.C.

 

          Ashtarte?       Er is een heiligdom (Potamia) voor Aphrodite, maar of

                          dit een Ashtarte als voorgangster heeft gekend, is niet

                          geheel zeker aangetoond.

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in

                          7e‑4e eeuw v.C. Veelal op amuletten en scarabees.

 

          Melqart         In Dhali als Heracles‑Melqart uit de 5e eeuw v.C (B12),

                          maar ook afzonderlijk in CIS I,88.

 

          Resheph‑Mikal   2x als Rs(j)pmkl (CIS I,89‑94) in de 4e eeuw v.C.

                          Geassmileerd tot Apollo Amyklos t.t.v.Milkyaton.

                          Zie ook:Once again CIS I,91,P.G.Mosca, Vancouver.

 

          Mikal           Hij en Resheph worden ook afzonderlijk genoemd:

          Resheph         Zie: rs(j)p hmkl bcdyl=Resheph, de Mikal in Idalion.

 

          [Osiris?]       De naam Amatosiri. Fenicisch:'mt'sr. (Zie CIS I,93).

                          Dienares van Osiris. De naam komt in de 3e eeuw v.C

                          voor. Wellicht dus ook een verering van Osiris.

 

          Sasm            Zie:CIS I,93.

 
ncfps