beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

dinsdag 18 augustus 2015

LITERATUUR IV

BOEKEN:

87.PHOENIX 28,2
          Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch‑Egyptisch
          Genootschap EX ORIENTE LUX Leiden 1982. Van belang:
          ‑ Syro‑Fenicische wortels van de Karthaagse religie

93.DE HOUDING VAN DE ROMEINSCHEN STAAT TEGENOVER NIEUWE EN
             UITHEEMSCHE GODSDIENSTEN IN DEN TIJD DER REPUBLIEK
          H.Bolkestein. Meededelingen KNAW afd.Letterkunde. Nieuwe
          reeks deel 4, nr.2. Noord‑Hollandse Uitgeversmaatschappij.
          Leiden 1941. Van belang bij onderdeel religie.
          NEDERLANDS, 32 blz. ¦ 2,‑.

          94.DE HERKOMST VAN DE GODDELIJKE AMBACHTSMAN IN OEGARIT EN
             GRIEKENLAND
          B.Hartmann. E.J.Brill. Leiden 1964. Van belang bij relaties
          Oosten met Griekenland.
          NEDERLANDS, 26 blz. ¦ 3,‑.

90.DE SCHEPPING VAN DE WERELD
          Mythische voorstellingen in het Oude Nabije Oosten. D.van
          der Plas, B.Becking, D.Meijer. Coutinho Muiderberg 1990.
          Serie suplementen Ex Oriente Lux. Enige afbeeldingen. Van
          belang voor de religieuze beschrijving in vergelijking met
          de omringende culturen.
          NEDERLANDS, 182 blz, ¦ 15,‑.

                Het ontstaan van de wereld volgens het Oude Egypte
                                       Enuma Elisj
                       Schepping in de teksten van Ras Shamra
              De Hurritische 'theogoni' in de Hettitische redactie
                      en het Griekse gebruik van de conceptie
                 De Oudtestamentische antropologie in verhouding
                            tot de oudoosterse mythologie
             De chaos in de bijbelse en in de Fenicische kosmogonie

103.LÉGENDES DE BABYLONE ET DE CANAAN
          Ch.Virolleaud. L'Orient ancien illustré. Librairie
          A.Maisonneuve. Paris. 1949. Ondanks de gedateerdheid toch
          van wezenlijk belang voor wat betreft de oorsprong van de
          religie.
          FRANS, 124 blz. ¦ 22,50.

                                        Gilgamesh
                                        Ras Shamra
                                      Danel & Keret
                             Baal et le Prince de la Mer
                              Baal et le dieu de la Mort

          104.LES RELIGIONES de babylonie et d'assyrie, des hittites
          et des hourrites, des phéniciens et des syriens
          E.Dhorme & R.Dussaud. MANA Introduction à l'histoire des
          religions. Tome premier:Les anciennes religions orientales
          II. Presses universitaires de France. Paris 1949.
          De gedateerdheid doet er weinig toe. Het is een magistraal
          werk.
          FRANS, 433 blz. ¦ 11,85.

                                  Deel II Boek II:o.a:
                                           Elyon
                                            El
                                 Ba'al et Aliyan Ba'al
                                 Amourrou,MIKAL,Reshef
                                            Mot
                                           Dagon
                                Ashérat,'Anat,'Ashtart


107.THE KRT TEXT IN THE LITERATURE OF RAS SHAMRA
              A Social Myth of Ancient Canaan, J.Gray, Leiden, E.J.Brill,
              1964.
              ENGELS, 87 blz, ¦ 12,50

                                                         Ugaritic Alphabet and Transliteration
                                                        The KRT Text and its Cultural Context
                                                              Concordance of the KRT Texts
                                                        Text in Transliteration with Translation
                                                                              Commentary

127.DAS GEHEIMNIS VON QUMRAN
          Wiederentdeckte Lieder und Gebete, Georg Molin, Verlag Herder,
          Freiburg-Basel-Wien 1994. Enigszins van belang vanwege de
          religieuze relaties en de toelichtingen en aantekeningen.
          DUITS, 128 blz, ¦ 10,-

165.LE DIEU SATRAPE ET LES PHÉNICIENS DANS LE PÉLOPONÈSE
Note d’archéologie orientale. M.Ch.Clermont-Ganneau.
Extrait du Journal Asiatique, Paris, Imprimerie Nationale,
MDCCCLXXVIII.
FRANS, 80 blz, 7 Euro.


LITERATUUR III

57.2   The socio‑economic condition of the    E Lipinski
       Clergy in de kingdom of Ugarit
STUDI PHOENICIA XI
PHOENICIA AND THE BIBLE
Proceedings of the Conference held at the University of Leuven on the 15th and 16th of March 1990
Edited by E.Lipinski
ORIENTALIA LOVANIENSIA ANALECTA 44
departement oriëntalistiek Leuven uitgeverij Peeters Leuven
57.9   Introduction:La Phénicie et la Bible   E Lipinski
57.10  The material Culture of Phoenicia      C H J de Geus
       and Israël
57.15  Japhet's Progeny and the Phoenicians   Yu B Tsirkin
57.19  Phoenician Deities Worshipped in       H J Katzenstein
       Israël and Juda during the time of the First Temple
57.20  Molek and APXWN                        J Lust
57.22  Le groupe en bronze de Tartus avec     G Dareggi
       la Tyché et le trophée
STUDIA PHOENICIA X
PUNIC WARS
Proceedings of the Conference held in Atwerp from the 23th to the 26th of November 1988
in cooperation with the Department of History of the 'Universiteit Antwerpen' (U.F.S.I.A.)
Edited by H Devijver and E Lipinski
Uitgeverij Peeters Leuven 1989 ORIENTALIA LOVANIENSIA ANALECTA 33
57.43  Q Fabius' Vow to Venus Erycina         A W J Holleman
       (217 B C) and its Background
57.48  Les connotations sacrées de la des‑    C Bonnet
       truction de Carthago
STUDIA PHOENICIA
Bijdragen van de Interuniversitaire contactgroep voor Fenicische en Punische studies (Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek)
I.Redt Tyrus
II.Fenicische geschiedenis
ediderunt E Gubel‑E Lipinski‑B Servais‑Soyez
uitgeverij Peeters, Leuven, 1983
ORIENTALIA LOVANIENSIA ANALECTA 15
58.8   La légende de Phoinix à Tyr            C Bonnet‑Tzavellas
58.9   Le trône d'Astarte:une inscription     P Swiggers
       tyrienne du second siècle av.J.‑C.
58.15  Le dieu Melqart en Phénicie et dans    C Bonnet‑
       le bassin méditerranéen:un culte       Tzavellas
       national et officiel
59.2.  JANES vol.20
       Linguistic evidence  Jan Best        Holland Travel-
       for a Phoenician Pillar              ling University
       Cult in Crete
60.1. SYRIA LXIX 1992
Bibliographie:
- L'univers phénicien    Arthaud       Paris 1989
- Untersuchungen zur Religion          Stuttgart 1989
        und zur Religionspolitiek des Kaisers Egalabal
63.1. Publicatie-overzichten Theologische Hogeschool Kampen
      - Der Klagefrauensarkofag aus Sidon
      - Paul d'Antioche:évèque melkite de Sidon
      - The godlist in the treaty between Hannibal and
        Philip V of Macedonia
      - the Phoenician History of Byblos
      - Weltentstehung und Kulturentwicklung bei
        Philo von Byblos
      - Byblos et la fête de Adonis
      - L'opera storiografica di Filione da Byblos
      - Die Phoenikische Religion nach Philo von Byblos
      - Les tombes puniques de Carthage
      - Mort-dieu de Carthage
      - Les Phéniciens
      - Orants de Carthage
      - Le port de Carthage
      - Manuel d'archéologie punique
63.2. BERYTUS XXXIX 1991
      Lebanon III:Saving the country's cultural heritage
63.2.3.A Tophet in Tyre?            H.Seeden
63.2.4.Note on some cremated bones  J.Conheeny & A.Pipe
       from Tyrian cinerary urns
63.2.5.The scarabs, scaraboids      W.A.Ward
       and amulet-plaques from Tyrian cinerary urns
63.2.7.The Phoenicians and death    H.Gras, P.Rouillard, J.Teixidor
66.1.   Sanchuniathon       H van Diessen
            Philo van Byblos en zijn Phoinikika Apeldoorn, 1998 Literatuur Aantekeningen
73.12   SEMITICA
                  Cahiers publiés par l'institut d'études sémitiques du collège de
                  France, MAISONNEUVE, Paris.
73.12.2 Une étude néopunique d'une A.Ferjaoui          SEM 46
                  grande prêtresse de Cérès                      aantekeningen
                  provenant de cayin Zakkar
73.12.6 Recherches Ougaritiques    P.Bordreuil         SEM XL
                  Ou Baal a‑t‑il remporté                        copie
                  la victoire contre Yam?
78.2    SEMITICA
                  Cahiers publiés par l'institut d'études semitiques du collège
                  de France.
78.2.6  El culto MLK               G.del Olmo Lete     SEM 39
                  Pervivencias Cananeas                          aantekening
78.2.7  Les sacrifices Molk chez   C.Picard            SEM 39
                  les Puniques:certitudes                        aantekening
                  et hypothèses
78.2.8  Baal Hammon et Saturne    G.C.Picard          SEM 39
                  dans l'Afrique Romaine                         aantekening
78.2.13 Les sarcophages sidonien   M.Yon               SEM 39
                  de Kition                                      aantekening
78.3.   Légendes de Babylone et    Ch.Virolleaud       A.Maisonneuve
                  et du Canaan                                   Paris, 1949
                  L'Orient ancien illustre                       BK103

78.4.   Les religiones des Hittites  R.Dussaud         MANA Les Anciens
                  et des Hourrites, des                            religiones orientales
                  Phéniciens et des Syriens                             Presses Univ.de France
                                                                                  Paris, 1949 ‑ BK104
79.1.1  Towards the Image of     I.Singer         Tel Aviv University
                  Dagon the God of the Philistines.
79.1.5  L'univers phénicienne    M.Gras, P.Rouillard, J.Teixidor
                                                  Bibliographie: blz 475
79.1.7  Untersuchungen zur       M.Frey           Bibliographie: blz 484
                  Religion und Religionspolitikdes Kaisers Egalabal
79.2.   Daphnis‑ein Doppelganger H‑P.Muller       Zeitschrift des
        des Gottes Adonis                         Deutschen Palastina Vereins 116, 2000
79.6.   Journal of Semitic Studies XLIII nr 2     herfst 1998
                  in Reviews:Asherah and the Cult of Yahweh in Israel, M.Olyan
79.7.   SEMITICA 48              L'Institut d'études sémitiques du collège de France, Paris 1998
79.8.1  Une épitaphe néopunique  A.Ferjaoui       Tunis
                  d'une grande prêtresse de                 + afbeelding
                  Cérès provenant de *Ain Zakar (Tunesie)
79.9.   SEMITICA 45              L'Institut d'études sémitiques du collège de France, Paris 1996
79.9.1  L'édition ougaritaine    D.Arnaud         Paris
                  de la série astrologique
79.13.  Het Bloedaltaar                           Documentaire BRT2
                                                            aantekeningen
                                                            op videofilm!
79.17.  JOURNAL NEAR EASTERN STUDIES 49           Univ.of Chicago,1990
79.17.1.Der Klagefrauensarkophag aus Sidon        Robert Fleischer (boekbespreking]
79.17.2.The Cult of Molek                         George C.Heider
                  A Reassesment                             [boekbespreking]
79.18.  JOURNAL NEAR EASTERN STUDIES 50           Univ.of Chicago,1991
79.18.1.Melqart:Cultes et mythes de l'Heracles    Corinne Bonnet
                  tyrien en Mediterrannee                   [boekbespreking]
79.18.3.Corpus of Reliefs of the New Kingdom      Geoffrey Thorndike
                  from the Memphite Necropolis              Martin
                                                            [boekbespreking]
79.19.  JOURNAL NEAR EASTERN STUDIES 51           Univ.of Chicago,1992
79.19.1.'The God in his Temple':The Phoenician    Gary N.Knoppers
                  Text from Pyrgi as a Funerary Inscription copie
79.19.2.Anat:Ugarit's 'Mistress of Animals'       Peggy L.Day
                                                            copie
79.20.  JOURNAL NEAR EASTERN STUDIES 52           Univ.of Chicago,1993
79.20.2.The Assyrian Tree of Life                 ? enige blz.
79.21.  JOURNAL NEAR EASTERN STUDIES 53           Univ.of Chicago,1994
79.21.4.Crossing the Waters:Moses and Hamilcar    Stanislav Segert
                                                            copie
79.22.  JOURNAL NEAR EASTERN STUDIES 54           Univ.of Chicago,1995
79.22.1.'The Shadow of Pharaoh,Your Lord,Falls    Howard M.Jackson
                  upon You'. Once again Wenamun 2.46.       copie
79.28.  ABR‑NAHRAIN XXXII 1995                    Univ.of Melbourne
          79.28.1.Joash and Elisha

LITERATUUR II

36.6 RIVISTA DI STUDI FENICI 1981  vol IX 1
 ‑A Phoenician Goddes  in the papyrus  Anastasi IV           M.O.Dall'olmo
 ‑à propos des ossements  humains du tophet de  Carthage              H.Benichou‑Safar
‑Una figurina fittile                        + AFBEELDING
      da Monte Sirai        S.Moscati
 ‑The Labours, Death and                      1 blz
      Resurrection of Melqart Yu.B.Tsirkin
      as Depicted on the Gates of the Gades' Herakleion
36.7 RIVISTA DI STUDI FENICI 1974   vol II
‑Proposte sul secondo    M.Liverani          2 blz
      incantesimo di Arslan Tash                  +aantekening
‑Le hieros gamos d'Astarte M.Delcors         1 blz+aantekening
‑Un cippo trono del tofet  di cartagine            P.Bartoloni         3 blz + AFBEELDING
‑A proposito dell'Astarte                    AFBEELDING+
      di Siviglia            G.Quattrocchi Pisano vermelding
36.8 RIVISTA DI STUDI FENICI 1973   vol I
‑A Representation of a                       AFBEELDINGEN
      Temple on a 8e century                      1 blz+aantekening
      Cypriote Vase          V.Karageorghis       FOTO'S
‑Sull iscrizione funeraria                   AFBEELDING
      RES 1208 da Kition     M.G.Guzzo Amadasi    1 blz
 ‑à propos d'Ashtart en                       AFBEELDINGEN
      Méditerranée occidentale M.Fantar           1 blz+aantekening
 ‑La conception du mausolée  chez les Puniques et  Numides                C.Picard             2 blz
‑Resencioni: o.a.:les dieux Phéniciens (Mesnil du Buisson),
‑Melqart e Sid fra Egitto, Libia e  Sardegna                C.Grottanelli       1 blz
‑Gli amuletti punici del                     AFBEELDINGEN
      tofet di Sulcis         P.Bartoloni         126 amuletten!
37.4. Mozia II                                   Centro di Studi Semitici, Roma 1966
‑Tophet                 A.Ciasca           + aantekeningen  PLATTEGROND+DOORSNEDE
Aree Scarificiali a Selinunte e a Solunto  V.Tusa             1 blz
37.6. Mozia IV                                    Centro di Studi Semitici, Roma 1968
Tophet                A.Ciasca             + aantekeningen
37.7  Syria LX                                    Paris 1983
‑La déesse TNT         F.O.Hvidberg‑Hansen  aantekeningen
 ‑Religiones Preromanas J.M.Blazquez         aantekeningen
37.11 Semitica XV                                 1965
 ‑Le dieu Milk'Ashtart et les inscriptions  de 'Umm el'amed'      A.Caquot             aantekeningen
37.14 Semitica XXXV                               1985
 ‑Statuette fragmentaire portant le nom de la Baalat Gubal          E.Gubel/P.Bordreuil  + AFBEELDING
‑Sceau phénicien inscrit d'Akko avec scène religieuse             R.Giveon/A.Lemaire  + AFBEELDING
‑La dédicace à Ba'al du  Liban et sa provenance probable de la région de Limassol            O.Masson
38.3.Syria LXIII                                Paris 1986
‑Bull.d'antquites d'archeol. du Levant inédites ou                     incl.afbeeldingen
      malconnu               P.Bordreuil/E.Gubel
‑Les inscriptions phé niciennes d'Amrit      E.Puech            incl.afbeeldingen
      et les dieux guérisseurs  du sanctuaire
 ‑Du Môtab de Dusarès                       incl.plattegronden
      au trône d'Astarté     E.Will             en afbeeldingen
39.3.ORIENS ANTIQVVS XIX 1980
                             G Brizzi 
 ‑Il "nazionalismo fenicio"  di Filione di Byblos e  la Politica ecumenica  di Adriano.
39.5.ORIENS ANTIQVVS XX 1981
S.Moscati   ‑Un bilancio per TNT
G.Garbini   ‑Iscrizione funeraria
      fenicia da Salamina di  Cipro
 ‑Rescensioni:o.a.:[TNT (Hvidberg‑Hansen), Dea Syria (H£rig)]
43.10.The Phoenicians         P M Bikai           in:Archaeology mrt'90
Pantheons of Gods          R.J.Clifford
A Dye for Gods and Kings   P.E.McGovern
RINGMAP 45.1.       RIVISTA DI STUDI FENICI 1983 no 11
45.1.5 Il Bes di Bitia                     P Agus        Cagliari
45.1.22          Recensioni:o.a:Mitos (Olmo Lete), Philo (Oden & Attridge),
45.2.9 KTU 1.48 e la tariffa di                   + aantekening
                     Marsiglia (KAI 69.16) P Xella           Roma
RINGMAP 46.1        RSF X             1982
46.1.11          Una tradizione sul fenicio S Ribichini   Roma
                        Sid
46.1.19          Rescensioni:o.a.:religione fenicia,bijoux carthaginois, Mozia,
nr.48.1           RIVISTA DI STUDI FENICI vol XV 1987 Roma
48.1.3 Deux témoignages de                   +aantekeningen
                        l'architecture        N Ferchiou        Tunis, FOTO'S,
                        religieuse et funéraire de la          AFBEELDINGEN
                        Carthage hellénistique                  PLATTEGRONDEN
48.1.8 Baal Safon in KTU 2.23              P Xella Roma/Tübingen
                        Osservazioni epigrafiche              AFBEELDING FOTO
48.1.9 Una statuetta del museo egizio di       G Scandone Matthiae/Roma
                        Torino con dedica ad                     AFBEELDING
                        Hathor,signora di Biblo
48.1.12          Altares y oraculos semitas en occi‑      M P Garcia‑Belido/Salamanca
                        dente:Melkart y Tanit                      AFBEELDINGEN FOTO'S
48.1.14          Los Sarcofagos Tauromorfos de 'la    V M Guerrero Palma de Mallorca
                        punta', Un caso de             PLATTEGROND
                        aculturacion indigena                   AFBEELDINGEN
                        en la protohistoria de                     FOTO'S
                        Mallorca
48.1.15          MONTE SIRAI 1985
                        1.Lo scavo nel tofet                        +aantekeningen
                        (campagna 1984        S F Bondi   Pisa, AFBEELDINGEN, FOTO'S,
                        e 1985)                                             PLATTEGROND, DOORSNEDE
48.1.16                     Recensioni: o.a.:Adonis:Relazioni del Colloquio di Roma 22‑23 maggio 1981/Roma, L'arte della Sardegna  punica, Milano 1986/S Moscati
49.1.RIVISTA DI STUDI FENICI 16         XVI,1  1988
49.1.3.            Una menzione del tempio P Xella           Roma
                        di Eshmun a Cartagine                            
49.1.5.            Tharros: ovicaprini sacri‑ F Fedele          Napoli
                        fali e rituale del Tofet          G V Foster     Baltimore       + GRAFIEKEN + afb.
49.1.6.            B'BY nelle iscrizione          F Mazza                    Roma
                        di Antas                                                       
49.1.7.            Su un busto fittile da          L I Manfredi  Bologna
                        tuvixeddu                                         +aantekening
49.1.17.Melqart e i fenici               S Moscati      Roma
51.1    SEMITICA XXXV     ZIE:37.14      Paris 1985
51.1.1. Statuette fragmentaire portant Gubel,E      AFBEELDING
            le nom de la Baalat Gubal      Bordreuil,P
51.1.3. Sceau phénicien inscrit d'Akko  Giveon, R     AFBEELDING
            avec scêne religieuse           Lemaire, A
51.1.4. La dédicace a Ba'al du Liban    Masson, O
            (Cis I,5) et sa provenance probable de la région de Limassol
51.5.   SYRIA LXVII                         Paris 1990
51.5.11.Tanit Tyrienne                   BAALIM         blz 491
51.6.   SYRIA LXVI                         1989
51.6.2. Une statuette du dieu El  Nouvelles Arch.       blz 349
            à Ougarit
51.7.   SEMITICA XXXVIII                         1990
51.7.6. Le tarif dit de Marseille  Delcors, M
            (Cis I, 165)                                        FOTO
51.7.9. Dédicace d'un sanctuaire à   Ferjaoui, A
            *As(H)tart découverte à Mididi                 AFBEELDING
52.1.   SEMITICA XXXVII              CNRS                        Paris, 1987
52.1.1.Note Philologiques sur la    Caquot, A
            légende ougarithique de Danel et d'Aghat
52.3.   De houding van den Romein‑    Bolkenstein,H       Amstersdam
            schen staat tegenover nieuwe                1941 BOEK 93!
            en uitheemse godsdiensten                    Ned.Akad.v.
            in den tijd der Republiek               wetenschappen

52.6.   De herkomst van de godde‑         Hartmann, B Leiden, 1964
            lijke ambachtsman in                                 BOEK 94!

            Oegarit en Griekenland                             aantekening

52.7.   SYRIA LX                 RAOA                        Paris, 1983
52.7.4.Bibliographie:
            ‑La déesse TNT/F O Hvidberg‑Hansen
            ‑Religiones prerromanas/J M Blazquez
52.9.   SYRIA LXII               RAOA                        Paris, 1985
52.9.1.Une problème d'interpretatio Will, E       FOTO'S
            graecia: La pseudo‑tribune d'Echmoun à Sidon
52.9.4.Le dieu Mut, guerrier de El                       Cunchillos, J L
52.9.5.Bibliographie II:       ‑Die Klagefrauensarcofaag aus Sidon/Fleisher R
55.3   Syro‑Fenicische wortels van de         E Lipinski
       Karthaagse religie                     PHOENIX 1982
STUDIA PHOENICIA V
PHOENICIA AND THE EAST MEDITERRANEAN IN THE FIRST MILLENNIUMB.C.
Proceedings of the Conference held in Leuven from the 14th to the 16th of november 1985
Edited by E Lipinski
Uitgeverij Peeters
Leuven 1987
Orientalia Lovaniensia Analecta 22
56.7   The Cult Stand from Ta'anach      R Hestrin
       and its Religious Background
56.8   Tanit de Liban                    P Bordreuil
       (nouveaux documents phéniciens III)
56.9   Resheph Amyklos                   E Lipinski
56.10  Typhon et Baal Saphon             C Bonnet
56.11  Aspects orientaux du culte        V Pirenne
       d'Aphrodite à Athènes
56.12  Une statue égyptienne représen‑   J Quagebeur
       tant Héraclès‑Melqart
SOCIETY AND ECONOMY IN THE EASTERN MEDITERRANEAN Ca.1500‑1000 B C
M Heltzer / E Lipinski
Proceedings of the International Symposium
held at the University of Haïfa 28‑4 tot 2‑5‑85
Uitgeverij Peeters Leuven 1988

Orientalia Lovaniensia Analecta 23