beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

vrijdag 17 oktober 2014

Fenicische religie deel 77 (samenvatting overig)


          Samenvatting goden & plaatsen overige gebieden.

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Er zijn geen godheden, noch plaatsen, die er op een of andere manier qua

          frekwentie uitspringen. In 13 plaatsen zijn nog 10 godheden

          geregistreerd.

 

                                                              Ash‑

                   Agca‑ Xan‑Sera‑ Amm‑ toret Cebel‑ Tar‑ Lydië Mesha Apu‑ Ur TOT.

                   kale  thos bit  man  Qar‑             ireis      sus                          lum

                                                  nayim Dag

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Ashtarte                                                          x  1

          Ashtarte‑

           Chemosh                                               x             1

          Baal                                        x                        1

          Baal KR                              x                               1

          Esjmoen

          {Esculapius}                                                 o       1

          Gad                                                    o             1

          Melqart                   x                 x                        2

          {Heracles}                                       o                   1

          Milk‑

           ashtart                        x                                    1

          [Nergal]                                    *                        1

          Shadrapa                                                            

          {Satrapes} o     o                                                   2

          Tanit               x                                                1

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Totaal     1    1   1     1     1    1      3    1     2     1    1 14

 

               subtotaal     Gazur          TOTAAL

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Ashtarte     1                       1

          Ashtarte‑

           Chemosh     1                       1

          Baal         1       x               2

          Baal KR      1                       1

          Esjmoen

          {Esculapius} 1                       1

          Gad          1                       1

          Melqart      2                       2

          {Heracles}   1                       1

          Milk‑

           ashtart     1                       1

          [Nergal]     1                       1

          Shadrapa                                                            

          {Satrapes}   2                       2

          Tanit        1                       1

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          TOTAAL      14       1              15

 

          x =10, o = 4, * = 1, 15 frekwentie, in:12 plaatsen, 10 godheden

 

Fenicische religie deel 76 (overig)


          O V E R I G

          ===========

     Een priester van Baal wijdt een geschiedenis van Babylon aan Antiochus I (281‑262 v.C), maar het is

     niet duidelijk in welke plaats deze priester zijn Baal nu vereerde.

 

          Shadrapa        ‑ In Agcakale in Turkije als Satrapes teruggevonden.

                          ‑ Als Satrapes in 358 v.C aangetoond te Xanthos in

                          Turkije.

                          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

                          Brepols, Leuven, 1992, blz 408.

 

          Tanit           In de proto‑Kanaanietische inscripties van Serabit

                          in de Sinaï komt TNT voor in verbinding met Asherat.

 

          Melqart         ‑ In Jordanië te Amman (Philadelphia) verschijnt hij in

                          de Romeinse tijd. Maphtan, zoon van Diogenes, is

                          gymnassiarchus voor een tweedaags feest ter opwekking

                          van Heracles (Griekse inscriptie).

                          ‑ In Lydië is een Heracles bekend als beeld tussen twee

                          pilaren in een pyramidaal gebouw. Juist de twee pilaren

                          voeden het vermoeden, dat het hier om Melqart gaat.

                          ‑ Aangetoond in Tarsus.

 

          Milkashtart     Genoemd bij een koning van de stad Ashtarot‑Qarnayim in

                          Over‑Jordanië (KTU* 1,108 + boek Jozua 12,4).

 

          Baal KR         In Cebelireis Dag is een inscriptie (625‑600 v.C)

                          teruggevonden met deze naam, die misschien kan staan

                          voor de Baal van de weiden, of de Baal van de gloeiende

                          oven.

 

          Ashtarte        Op een kastje, dat in Ur werd teruggevonden staat een

                          inscriptie met de naam van Ashtarte uit de 7e eeuw v.C.

                          Wellicht komt het kastje oorspronkelijk uit Byblos.

 

          Ashtarte‑       In de Mesha inscriptie vanuit ca.830 v.C in het

           Chemosh        Moabietisch:Ik ging 's‑nachts en viel hen bij dageraad tot aan het

           Kamosh         middaguur. Ik veroverde het en doodde hen allen: 7000 mannen, jongens,                                  vrouwen, meisjes en diensters, want ik had het gewijd voor verwoesting aan                              Ashtarte‑Chemosh. Ik haalde daar de [vazen?] van Yahweh weg en sleepte ze voor                           Chemosh.

                          Zie:A Textbook of the North‑Semitic Inscriptions, G.A.Cooke, 1903 +

                              ANET**, W.F.Albright/J.B.Pritchard, 1955, blz 320.

 

          Gad             Van de stam van de Gadieten. Genoemd bij Mesha.

                          Zie:Koningsinscripties uit Moab, H.J.de Geus.

 

       * Ancient Near Eastern Texts relating tot the Old Testament, J.B.Pritchard, Princeton, 1969.

       ** Die Keilalphabetische Texte aus Ugarit, M.Dietrich/V.Loretz, Kevelaer‑Neukirchen‑Vluyn, 1976.

          {Esculapius}    De nazaat van Esjmoen wordt in de Romeinse tijd terug‑

                          gevonden bij een stadhouder van Rhaetië, maar gevonden

                          te Apulum in Dacië (CIL VIII,993): Caelesti Augustae et

                          Aesculapio Augusto et genio Carthaginis et genio

                          Daciarum.

 

          [Nergal}        Op munten uit de 5e eeuw v.C komt te Tarsus de naam

                          Nrgl Trz voor. Er ligt misschien een relatie met

                          Heracles. Zie:Héracles‑Nergal, H.Seyrig, Syria 24, 1945.

 

          Baal            Op een munt te Tarsus.

                          Afbeelding van Baal te Gazur in Capadocië.

Fenicische religie deel 75 (samenvatting Palestina)


          Samenvatting goden & plaatsen in Palestina.

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Er zijn bijna geen  godheden, noch plaatsen, die er op een of andere

          manier qua frekwentie uitspringen. Alleen Ashkalon als plaats en

          Ashtarte onder de diverse andere benamingen kunnen genoemd worden.

          Verder is het merkwaardig, dat de oude Kanaanietische god Dagon weer ten

          tonele verschijnt, maar wellicht in een ander jasje en/of met een andere

          inhoud. In 26 plaatsen zijn hier 19 godheden geregistreerd.

 
          Overzicht goden & plaatsen in Palestina.

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

                   Sama‑Jeru‑Ashka‑Megid‑Sjavé Asj‑ Dor Jaf‑Tell  Beth    Bet‑ sub‑

                    ria     zalem lon       do         Zion  dod            fa  Qasi‑ Shean hel totaal

                                                                            Jam                   le

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Anat                                                          x     1

          Ashtarte             x                                              1

          {Aphrodite Ourania}  o                                              1

          {Atargatis}          o                                              1

          {Ashtoret}      o                                         o         2

          Baal       x    x                                                   2

          [Bes]                    *                                          1

          Dagon                               (x)   x    x                    3

          El              x                                                   1

          Horon                                              x                1

          [Poseidon]           *                                              1

          Resheph‑

           Mikal                                                    x         1

          Tanit                           x    x                              2

          [Zeus Ourios]        *                                              1

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Totaal     1    3    5   1      1    2    1    1   1      2   1    19

 

 

                              Tell el‑

                              Mar‑ Khefei‑          Nebi                       Kar‑ Caesa‑

               subtotaal ésha   leh Shiqmona Yunes Ekron Gaza mel  rea    TOTAAL

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Anat       1                                                       1

          Ashtarte   1                   x                                   2

          {Aphrodite

           Ourania}  1                                                       1

          {Atargatis}1                                     o                 2

          {Ashtoret} 2                                              o        3

          Baal       2                                                       2

          Baal Zebub                                 x                       1

          El         1                                         x             2

          [Bes]      1                                                       1

          Dagon      3                                    (x)                4

          Esjmoen              x?        x?     x?                           3

          Horon      1                                                       1

          [Poseidon] 1                                                       1

          Resheph‑   1                                                       1

           Mikal                                                             

          Sasm            x                                                  1

          Sid                                   x                            1

          Tanit      2                                                       2

          [Zeus Ourios]1                                                     1

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Totaal    19    1    1         2      2    1     2   1    1       30

 

                                             Kun‑   Khir‑ Tell

                                Beth  Beth   tillet bet el Ta'  La‑

                subtotaal Jabné Dagan Shemesh'Arjud Qom   annek chish   TOTAAL

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Anat       1                                                       1

          Ashtarte   2                                                       2

          {Aphrodite

           Ourania}  1                                                       1

          {Atargatis}2                                                       2

          {?Asherah?}                           o      o    o                3

          {Ashtoret} 3                                                       3=>11

          Baal       2                                                       2

          Baal Zebub 1                                                       1

          Baal Saphon                                              x         1

          El         2                                                       2

          Elat                                              x      x         2

          [Bes]      1                                                       1

          Dagon      4            x                                          5

          Esjmoen    3                                                       3

          Horon      1                                                       1

          {Hauronas}       o                                                 1

          Melqart

          {Heracles}       o                                                 1

          [Poseidon] 1                                                       1

          Resheph‑   1                                                       1

           Mikal                                                             

          Shamash                       x                                    1

          Sasm       1                                                       1

          Sid        1                                                       1

          Tanit      2                                                       2

          [Zeus Ourios]1                                                     1

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          TOTAAL    30     2      1     1       1      1    2      2        40

 

          x = 26

          o = 11

          * =  3

          ======

              40 frekwentie

          in: 26 plaatsen

          met 19 godheden

 

   Bij Asherah staan twee vraagtekens. Ten eerste verandert de betekenis van de oorspronkelijke godin Atirat al snel naar Asherah als 'de heilige plaats' en ten tweede is een identificatie, versmelting
   met Ashtarte onzeker, dan wel, dat er toen of nu een verwarring optrad/optreedt.