beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

maandag 14 november 2016

Astarte en Tyrus

Tyrus:
-------
In de hellenistische period behoorde Astarte tot de triade Baal Shamim/Hadad – Astarte/Astéra – Melqart/Héraklès. Eerder wordt ze genoemd als As-tar-tu in het verdrag tussen Asarhaddon en Baal (7e eeuw v.C: AfO Beih.9.p.109), waarbij haar oorlogzuchtig aspect naar voren komt. Nog eerder bouwde Hiram I in de 10e eeuw v.C voor haar een nieuwe tempel samen met Héraklès-Melqart (Fl.Jos.A.J.VIII 145-146 = C.Ap.I 113-118). Ithobaal II was voor zijn troonsbestijging in de 9e eeuw v.C al een priester van Astarte (Fl.Jos.C.Ap I 123).Dichtbij Tyrus te Hirbet et-Tayibé bevindt zich een stenen troon, die gewijd was aan Astarte in haar heiligdom (KAI 17=TSSI III,30). In Umm el-Amed en Massub ten zuiden van Tyrus vinden we wijdingen voor Milkashtart (KAI 19 = TSSI III, 31).

Tyrus:
-------
In de hellenistische period behoorde Astarte tot de triade Baal Shamim/Hadad – Astarte/Astéra – Melqart/Héraklès. Eerder wordt ze genoemd als As-tar-tu in het verdrag tussen Asarhaddon en Baal (7e eeuw v.C: AfO Beih.9.p.109), waarbij haar oorlogzuchtig aspect naar voren komt. Nog eerder bouwde Hiram I in de 10e eeuw v.C voor haar een nieuwe tempel samen met Héraklès-Melqart (Fl.Jos.A.J.VIII 145-146 = C.Ap.I 113-118). Ithobaal II was voor zijn troonsbestijging in de 9e eeuw v.C al een priester van Astarte (Fl.Jos.C.Ap I 123).Dichtbij Tyrus te Hirbet et-Tayibé bevindt zich een stenen troon, die gewijd was aan Astarte in haar heiligdom (KAI 17=TSSI III,30). In Umm el-Amed en Massub ten zuiden van Tyrus vinden we wijdingen voor Milkashtart (KAI 19 = TSSI III, 31).

Astarte and Tyre:
---------------------
In the Hellenistic period Astarte belongs among the triad Baal Shamim / Hadad - Astarte / Astera - Melqart / Herakles. Previously she was termed as As-tar-tu in the treaty between Asarhaddon and Baal (7th century BC: AFO Beih.9.p.109) with its warlike aspect emerges. Previously Hiram I built in the 10th century BC for her a new temple with Herakles-Melqart as well (Fl.Jos.A.J.VIII C.Ap.I 145-146 = 113-118). Ithobaal II was for his enthronement in the 9th century BC, already a priest of Astarte (I Fl.Jos.C.Ap 123). Close to Tyre at Hirbet et Tayibe is a stone throne dedicated to Astarte in her sanctuary ( KAI 17 = TSSI III, 30). In Umm el-Amed and Massub south of Tyre, we find ordinations for Milkashtart (KAI = 19 TSSI III, 31).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten