beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

maandag 14 november 2016

Astarte en Sidon

Sidon:
-------
Astarte wordt als godin genoemd te Sidon door de bijbel (1Kon.12,5.33 en 2Kon.23.13). De koningen uit de 6e en 5e eeuw v.C (Ešmunazor I en Tabnit I) noemen zich ook priester van Astarte (KAI 13 = TSSI, III,27). De moeder van Ešmunazor II is Immi-Aštart en is een priesteres van Astarte (KAI 14 = TSSI, III 28, 14-15). Beiden laten voor de godin een tempel maken. Een tempel wordt opgericht in “Sidon van de Zee” en een andere noemt men “Astarte, naam van Baal” (šm b‘l). Zulk een vernoeming komt ook in Ugarit voor in de vervloeking van Keret (KTU I,16, VI,56). Een zegel wordt gewijd aan ‘ š t “in Sidon” (Bordreuil, Cataloque 80). Voor Lucophron in Syr.4 is de Astarte van Sidon te identificeren met Sélené. In de wijdingen van drie beeldjes van de tempel van Ešmun te Bostan esh-Sheik wordt Astarte genoemd aan de zijde van Ešmun (l ‘ š t r t  l ’ d n y  l ’ š m n) in 18 BMB 1965, p.106. Beide godheden hadden dus een gezamelijk heiligdom.

Astarte en Sidon:
---------------------
Astarte wordt als godin genoemd te Sidon door de bijbel (1Kon.12,5.33 en 2Kon.23.13). De koningen uit de 6e en 5e eeuw v.C (Ešmunazor I en Tabnit I) noemen zich ook priester van Astarte (KAI 13 = TSSI, III,27). De moeder van Ešmunazor II is Immi-Aštart en is een priesteres van Astarte (KAI 14 = TSSI, III 28, 14-15). Beiden laten voor de godin een tempel maken. Een tempel wordt opgericht in “Sidon van de Zee” en een andere noemt men “Astarte, naam van Baal” (šm b‘l). Zulk een vernoeming komt ook in Ugarit voor in de vervloeking van Keret (KTU I,16, VI,56). Een zegel wordt gewijd aan ‘ š t “in Sidon” (Bordreuil, Cataloque 80). Voor Lucophron in Syr.4 is de Astarte van Sidon te identificeren met Sélené. In de wijdingen van drie beeldjes van de tempel van Ešmun te Bostan esh-Sheik wordt Astarte genoemd aan de zijde van Ešmun (l ‘ š t r t  l ’ d n y  l ’ š m n) in 18 BMB 1965, p.106. Beide godheden hadden dus een gezamelijk heiligdom.

Astarte and Sidon:
---------------------
Astarte is called as goddess in Sidon by the Bible (1Kon.12,5.33 and 2Kon.23.13). The kings from the 6th and 5th centuries BC (Ešmunazor I and Tabnit I) also call himself a priest of Astarte (KAI = 13 TSSI, III, 27). The mother of Ešmunazor II is Immi-Aštart and she is a priestess of Astarte (KAI = 14 TSSI, III, 28, 14-15). Both allow for the goddess a temple built. One temple is founded in "Sidon to the Sea" and another is called "Astarte, the name of Baal" (šm b‘l). Such a naming also comes forward in Ugarit in the curse of Keret (KTU I, 16, VI, 56). A stamp is dedicated to ‘ š t  "in Sidon" (Bordreuil, cataloque 80).  Lucophron in Syr.4 identifies the Astarte of Sidon with Sélené. In the ordinations of three sculptures of the temple of Ešmun to Bostan esh-Sheik Astarte is mentioned alongside with Ešmun (l ‘ s t r t  l 'd n y l ’ s n) in 18 BMB 1965, p.106. Both deities therefore had a common sanctuary.Geen opmerkingen:

Een reactie posten