beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

maandag 14 november 2016

Astarte en Sevilla

Sevilla:
---------
Buiten Fenicië is dit de oudste vindplaats in het westen van een spoor van Astarte. Hier staat een inscriptie op een bronzen beeldje, gevonden in de nabijgelegen plaats Carambolo en gewijd aan ‘ š t r t  ḥ r (TSSI III 16). Dit beeldje uit de 8e-7e eeuw v.C stamt zeker uit Cyprus of Fenicië zelf. De godin van Carambolo verwijst naar voorgangsters uit Ugarit: ’ t t r t  h r (KTU I 43,1) en uit Niniveh als Ishtar “hurriet” (IšDAR hur-rt = PRU IV p.230,1,6) met de egyptische versie ‘str hr. Ze werd toen als buitengewoon krachtig afgeschilderd en werd als godin genoemd te Sidon bij Hittietische rituelen vanaf de 13e eeuw v.C (Kbo II 9 I 4; 36 Vs 14).
Op het beeldje staat de volgende inscriptie:
Mṭn’ ’z p‘l b‘lytn bn d‘mlk w‘bdb‘l bn d‘mlk bn yšl l‘štrt ḥbry tnt k šm‘ ql db[r[nm =
Deze troon heeft Baalyaton gemaakt, zoon van dumilk en abdbaal, zoon van dumilk, zoon van Ysal(?) voor Astarte-Hurriet, onze dame, omdat zij de stem van zijn gebed heeft gehoord.


Sevilla:
---------
Buiten Fenicië is dit de oudste vindplaats in het westen van een spoor van Astarte. Hier staat een inscriptie op een bronzen beeldje, gevonden in de nabijgelegen plaats Carambolo en gewijd aan ‘ š t r t  ḥ r (TSSI III 16). Dit beeldje uit de 8e-7e eeuw v.C stamt zeker uit Cyprus of Fenicië zelf. De godin van Carambolo verwijst naar voorgangsters uit Ugarit: ’ t t r t  h r (KTU I 43,1) en uit Niniveh als Ishtar “hurriet” (IšDAR hur-rt = PRU IV p.230,1,6) met de egyptische versie ‘str hr. Ze werd toen als buitengewoon krachtig afgeschilderd en werd als godin genoemd te Sidon bij Hittietische rituelen vanaf de 13e eeuw v.C (Kbo II 9 I 4; 36 Vs 14).
Op het beeldje staat de volgende inscriptie:
Mṭn’ ’z p‘l b‘lytn bn d‘mlk w‘bdb‘l bn d‘mlk bn yšl l‘štrt ḥr rbtn k šm‘ ql db[r[nm =
Deze troon heeft Baalyaton gemaakt, zoon van dumilk en abdbaal, zoon van dumilk, zoon van Ysal(?) voor Astarte-Hurriet, onze dame, omdat zij de stem van zijn gebed heeft gehoord.

Sevilla & Astarte:
---------------------
Outside Phoenicia: This is the oldest site in the western world containing a trace of Astarte. Here is an inscription on a bronze statuette, found in the nearby city Carambolo and dedicated to ‘ š t r t ḥ r (TSSI III 16). This statue from the 8th-7th century BC certainly comes from Cyprus or Phoenicia itself. The goddess of Carambolo refers to predecessors from Ugarit ’ttrthr (KTU I 43.1) and from Nineveh as Ishtar " hurriet "(IšDAR hur-rt = PRU IV p.230,1,6) with the Egyptian version 'str hr . She was then depicted as extremely powerful and was named as goddess Sidon in Hittite rituals from the 13th century BC (Kbo II 9 I 4; 36 Vs 14).
The statuette has the following inscription according to most of the scholars:
Mṭn 'z p‘l b‘lytn bn d‘mlk w‘bdb‘l bn d‘mlk bn yšl l‘štrt ḥr rbtn k šm‘ ql db [r ]nm =
“This throne has made Baalyaton son of dumilk and abdbaal son of dumilk, son of Ysal (?) For Astarte-Hurriet, our lady, because she heard the voice of his prayer.”
However: Amadasi makes a slightly other translation.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten