beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

zondag 5 juli 2015

palmyra

Palmyra.
We praten bij de Feniciërs en Puniërs over de god Baäl. Deze naam komt in wat andere vorm meer voor in het Nabije Oosten. Zo is er in Palmyra een tempel van Bel (32 na Chr) en komt er een godheid voor met de naam Baälshamên (=heer van de hemelen). Palmyra is een typisch grensgebied tussen de wereld van de Levant, de Mesopotaamse wereld en de Arabische wereld. De godin Allât werd met name door de Arabische bevolking in dit gebied aanbeden. De zonnegod werd Šamaš genoemd. De taal in het gebied is dan hoofdzakelijk Aramees. In 272 na Chr. wordt koningin Zenobia, die een groot gebied had veroverd rond Palmyra, verslagen door Aurelianus. Na 300 na Chr. wordt de stad van muren voorzien door Diocletianus. De goden krijgen hun gebruikelijke naamsverwisseling. Allât wordt Athene en Artemis. Artemis had overigens haar voornaamste heiligdom te Hierapolis (bij Aleppo).

2.7.De godin Allât en      H.J.W.Drijvers    

    haar tempel te Palmyra

Geen opmerkingen:

Een reactie posten