beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

zondag 5 juli 2015

Fenicische wortels van de Punische godsdienst

Fenicische wortels van de Punische godsdienst.
Baäl Hadad schenkt Taniti aan de stormgod in Karkemisj (Til Barsip). In de 11e eeuw v.C. komt het werkwoord Tané reeds voor. Het betekent klaagliederen uitvoeren. Meestal gebeurt dat bij het plegen van offerandes en bij het doen van geloftes. De letters TNT komen in 1974 na Chr. aan het daglicht  bij opgravingen te Sarepta in Zuid-Libanon op een ivoren plaatje: voor de Tanit van Aštarte (ca.550 v.C). S.Moscati wijst op het ‘Tanit’- teken op vele Syro-Kanaänietische beeldjes, waarbij vrouwen hun borsten vasthouden. Dit zou een houding van klaagvrouwen zijn. Het ‘Tanit’- teken komt ook voor te Sidon, Athene, Malta, Akko, Delos, Ibiza en natuurlijk vooral in Noord-Afrika. Voor de kust van Zuid-Fenicië werd een complete lading van 250 stuks gevonden in 1971 na Chr. met een datering van ca.400 v.C. In Libanon komen plaatsen voor, waarin de naam Tanit voorkomt. In het oosten komt Tanit ca.100 jaar eerder voor dan in het westen.
Baäl Hamon kan betiteld worden als de god van de berg en van de vruchtbaarheid. Een relatie met de berg Amanus ligt voor de hand. Een relatie met de god Dagon (koren) ligt eveneens voor de hand. De Feniciërs hebben bij uitstek een religie, die afkomstig is van een landbouwsamenleving. Hiermee in verband staan ook de offers, met name van de eerstgeborenen.

4.4.Lezingen
    ‑Het Romeinse en       J.Christern         Amsterdam
     vroeg‑Christelijke Carthago               EX ORIENTE LUX
    ‑De Phoenicische       E.Lipinski          
     wortels van de Punische godsdienst
    ‑New Light on Ancient  L.E.Stager
     Carthage


Geen opmerkingen:

Een reactie posten