beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

zondag 5 juli 2015

Melqart 2

God van de zee.
De god Melqart komt nog niet voor bij Ugarit of in de El Amarna brieven. Pas in de 8e eeuw v.C. wordt hij genoemd. Volgens René Dussaud is hij dan een vermenging geworden van Baäl (Hadad) en Yam (de god van de zee). De naam Melqart is in feite de samenvoeging van Melek-qart, ofwel de god van de stad. Melqart komt voor op de zuilen van de tempel in Tyrus tot op de zuilen van de tempel in Gadir aan het andere einde van de Middellandse zee en op vele kustplaatsen daartussen in. Hij lijkt de gids over de zee te zijn van de Fenicische zeelieden. De Grieken gaan hem later Herakles noemen en de Romeinen Hercules.


.Melqart               R.Dussaud           Syria XXV, Paris 1946‑48

Geen opmerkingen:

Een reactie posten