beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

vrijdag 17 oktober 2014

Fenicische religie deel 75 (samenvatting Palestina)


          Samenvatting goden & plaatsen in Palestina.

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Er zijn bijna geen  godheden, noch plaatsen, die er op een of andere

          manier qua frekwentie uitspringen. Alleen Ashkalon als plaats en

          Ashtarte onder de diverse andere benamingen kunnen genoemd worden.

          Verder is het merkwaardig, dat de oude Kanaanietische god Dagon weer ten

          tonele verschijnt, maar wellicht in een ander jasje en/of met een andere

          inhoud. In 26 plaatsen zijn hier 19 godheden geregistreerd.

 
          Overzicht goden & plaatsen in Palestina.

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

                   Sama‑Jeru‑Ashka‑Megid‑Sjavé Asj‑ Dor Jaf‑Tell  Beth    Bet‑ sub‑

                    ria     zalem lon       do         Zion  dod            fa  Qasi‑ Shean hel totaal

                                                                            Jam                   le

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Anat                                                          x     1

          Ashtarte             x                                              1

          {Aphrodite Ourania}  o                                              1

          {Atargatis}          o                                              1

          {Ashtoret}      o                                         o         2

          Baal       x    x                                                   2

          [Bes]                    *                                          1

          Dagon                               (x)   x    x                    3

          El              x                                                   1

          Horon                                              x                1

          [Poseidon]           *                                              1

          Resheph‑

           Mikal                                                    x         1

          Tanit                           x    x                              2

          [Zeus Ourios]        *                                              1

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Totaal     1    3    5   1      1    2    1    1   1      2   1    19

 

 

                              Tell el‑

                              Mar‑ Khefei‑          Nebi                       Kar‑ Caesa‑

               subtotaal ésha   leh Shiqmona Yunes Ekron Gaza mel  rea    TOTAAL

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Anat       1                                                       1

          Ashtarte   1                   x                                   2

          {Aphrodite

           Ourania}  1                                                       1

          {Atargatis}1                                     o                 2

          {Ashtoret} 2                                              o        3

          Baal       2                                                       2

          Baal Zebub                                 x                       1

          El         1                                         x             2

          [Bes]      1                                                       1

          Dagon      3                                    (x)                4

          Esjmoen              x?        x?     x?                           3

          Horon      1                                                       1

          [Poseidon] 1                                                       1

          Resheph‑   1                                                       1

           Mikal                                                             

          Sasm            x                                                  1

          Sid                                   x                            1

          Tanit      2                                                       2

          [Zeus Ourios]1                                                     1

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Totaal    19    1    1         2      2    1     2   1    1       30

 

                                             Kun‑   Khir‑ Tell

                                Beth  Beth   tillet bet el Ta'  La‑

                subtotaal Jabné Dagan Shemesh'Arjud Qom   annek chish   TOTAAL

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Anat       1                                                       1

          Ashtarte   2                                                       2

          {Aphrodite

           Ourania}  1                                                       1

          {Atargatis}2                                                       2

          {?Asherah?}                           o      o    o                3

          {Ashtoret} 3                                                       3=>11

          Baal       2                                                       2

          Baal Zebub 1                                                       1

          Baal Saphon                                              x         1

          El         2                                                       2

          Elat                                              x      x         2

          [Bes]      1                                                       1

          Dagon      4            x                                          5

          Esjmoen    3                                                       3

          Horon      1                                                       1

          {Hauronas}       o                                                 1

          Melqart

          {Heracles}       o                                                 1

          [Poseidon] 1                                                       1

          Resheph‑   1                                                       1

           Mikal                                                             

          Shamash                       x                                    1

          Sasm       1                                                       1

          Sid        1                                                       1

          Tanit      2                                                       2

          [Zeus Ourios]1                                                     1

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          TOTAAL    30     2      1     1       1      1    2      2        40

 

          x = 26

          o = 11

          * =  3

          ======

              40 frekwentie

          in: 26 plaatsen

          met 19 godheden

 

   Bij Asherah staan twee vraagtekens. Ten eerste verandert de betekenis van de oorspronkelijke godin Atirat al snel naar Asherah als 'de heilige plaats' en ten tweede is een identificatie, versmelting
   met Ashtarte onzeker, dan wel, dat er toen of nu een verwarring optrad/optreedt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten