beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

vrijdag 17 oktober 2014

Fenicische religie deel 74 (Palestina)


          P A L E S T I N A

          =================

          In het Oude Testament zijn verwijzingen naar en vermeldingen van

          Fenicische godheden aanwezig, al kunnen we dat niet altijd aan een

          bepaalde plaats relateren. Meestal zijn de aanduidingen ook zeer

          negatief. Zo is er in 1 Koningen 15:13 sprake van een schandbeeld voor

          Asjera en in 2 Koningen 1:2 wil Achazja een Baal Zeboeb raadplegen.

 

          SAMARIA

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 386.

 

          Baal            8e eeuw v.C. Het Oude Testament bericht 1 Koningen 16

                          over Achab:

                     En zo kon het gebeuren, alsof het voor hem heel gemakkelijk was om in de zonden

                     van Jeroboam, zoon van Nebat, mee te gaan, dat hij als vrouw Jezebel, de dochter

                     van Ethbaal, koning der Sidoniërs nam en Baal ging dienen en hij vereerde hem.

                     En hij richtte een altaar op voor Baal in het huis van Baal, dat hij in Samaria

                     had gebouwd.

                          De naam is voorts op Hebreeuwse ostraca gevonden.

 

          JERUZALEM

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 238.

 

          El              N.Avigad wijst in RB 80, 1973 op de inscriptie uit de

                          7e eeuw v.C: mkyhw qn 'rs, dat geïnterpreteerd wordt

                          als: [']l qnhrs.        '

                                        ' =god, schepper van de aarde.

 

          Ashtarte        Als Ashtoreth in de 10e eeuw v.C. Het Oude Testament

                          bericht in 2 Koningen 23,13 over een hervorming door

                          Josiah:

                         En de hoge plaatsen, die er voor Jeruzalem waren, die aan de rechterkant van de

                         berg der verdorvenheid lagen, die Salomon de koning van Israël had gebouwd voor

                         Ashtoreth, de gruwel van de Sidoniërs en voor Chemosh, de gruwel van de

                         Moabieten en voor Mikom, de gruwel van de kinderen van Ammon.

 

          Baal            Athalia richt een heiligdom op voor Baal in de 8e eeuw

                          v.C (zie 2 Koningen 11,18). Zie:The House of Baal in Samaria and

                          Judah, Y.Yadin, Israel Exploration Society, Jerusalem, 1973. De 30e

                          Archeologische Conferentie, sept.'72.

          ASHKALON

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 43.

 

          Ashtarte        De Palestijnse Ashtarte van de handelaren te Delos!

                          Maar zie ook Herodotos onder I,105: Toen zij op hun terugtocht in

                          de Syrische stad Askalon waren gekomen en het merendeel zonder schade aan te

                          richten daaraan voorbijgetrokken was, heeft een klein aantal van hun, dat daar

                          was achtergebleven, het heiligdom van de hemelse Aphroditè geplunderd. Dat is,

                          zoals ik door naspeuren heb ontdekt, het oudste van alle heiligdommen, die er

                          van die godin bestaan.

                          Ze komt ook voor als Aphrodite Ourania en als Atargatis

                          Derketo. Laatstgenoemd komt voor op een marmeren relief

                          met aan weerszijden klagende vrouwen in hun bos. Zie:F.de

                          Sauley, Louvre.

                          Op munten van de 2e eeuw na Chr. t.t.v.Hadrianus met de

                          toevoeging 'aangezicht‑van‑Baal'.

 

          [Poseidon]      Pas in de Romeinse tijd.

 

          [Zeus Ourios]   Pas in de Romeinse tijd.

 

         Uit de 3e eeuw na Chr. is een beeld bekend van Horus+Isis, maar of er dan nog Feniciërs zijn te

         Ashkalon, die deze Egyptische cultus aanhangen is hoogst twijfelachtig.

 

          KARMEL

 

          Baal            De Baalpriesters worden er door een Israëlische profeet

                          met zijn volgelingen weggehoond, weggejaagd en

                          afgemaakt (9e eeuw v.C).

 

          El              Karmel kan goed de betekenis hebben van Kerem El =

                          de tuin van god.

 

          MARiSHA
 

          Sasm            Genoemd in 1 Kronieken 2,40. Mareshah of Marisa is de

                          Tell Sandahannah. De nederzetting werd in 250 v.C door

                          Sidon gesticht.

 

          MEGIDDO

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 284.

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs in de late

                          bronstijd vereerd.

 
          SJAVe ZION
          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,
          Brepols, Leuven, 1992, blz 409.
 
          Tanit           Het teken van de godin stamt hier uit de 5e/4e eeuw v.C.
                          Sjavé Zion ligt aan de Middellandse zeekust en op 1 km
                          uit de kust is in zee een vracht aan Fenicisch‑Punische
                          beeldjes teruggevonden met o.a. de namen van GRTNT en
                          cBDTNT. Deze vondst wil overigens niet zeggen, dat Tanit
                          ook hier werd vereerd, maar omdat herkomst of bestemming
                          van de lading vooralsnog onbekend zijn, wordt de
                          registratie van de naam voorlopig hier opgenomen.
                          Zie:Il "segno" di Tanit in Oriente, G.Benigni, RSF III, 1975.
                              A Cargo of Phoenico‑Punic Figurines, E.Linder, Archeology 26, 1973.
 
 
          ASJDOD JAM
          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,
          Brepols, Leuven, 1992, blz 44.
 
          Tanit           Het teken van Tanit is aangetroffen op een loden ge‑
                          wicht en op vele aardewerkfiguurtjes.
 
          Dagon           Zie 1e.boek Samuel.(5;6,17). Daarnaast aandacht voor de
                          publicatie:Towards the image of Dagon, the God of the Philistines,
                          I.Singer, SYRIA LXIX, 1992. Hierin komt naar voren, dat de
                          Filistijnse Dagon wel eens een totaal andere kan zijn
                          dan de Kanaanietische of de Fenicische! Er is overigens
                          een tempel voor deze Dagon in deze plaats geweest.
                          Dagon en andere godheden komen onder diverse benamingen
                          in de verschillende bronnen als volgt terug:
                  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
                  Hoerrietisch Oegaritisch Philo           Grieken
                  ANU                      KRONOS_GE       KRONOS_GE
                  KUMMARBI     EL,DAGON    EL/KRONOS,DAGON KRONOS_RHEA
                  TES(H)UB     BAcAL       ZEUS/BAcAL      ZEUS
                  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
 
          DOR
          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,
          Brepols, Leuven, 1992, blz 134.
 
          Dagon           Het wordt het gebied van Dagon genoemd in de inscriptie
                          van Eshmunazar II (CIS I, 3).
          JAFFA
          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,
          Brepols, Leuven, 1992, blz 238.
 
          Dagon           Het wordt het gebied van Dagon genoemd in de inscriptie
                          van Eshmunazar II (CIS I, 3).
 
          TELL QASILE
 
          Horon           Inscriptie uit de 8e eeuw v.C vermeldt: Goud (van) Ophir
                          aan/voor Beth‑Horon, 30 sh(ekels). Deze uitspraak
                          behoeft nog niet te betekenen, dat er een aparte tempel
                          voor Horon aanwezig was.
                          Beth‑Horon is een plaats, die in Egyptische documenten
                          wordt genoemd. Zie:Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents,
                          S.Ahituv.
 
          BETH‑SHEAN
 
          Resheph‑Mikal   De god van Beth‑Shean wordt genoemd:rs(j)pmkl (brits
                          museum 118.300). MKL wordt ook aangetroffen in Oegarit,
                          Kition en Sparta.
                          De naam luidt in het Egyptisch mc‑k3‑r3 en
                          in het Akkadisch dMu‑ku8‑er‑ra. Het staat
                          voor Makir‑>Mukurra‑>Mìka'el‑>Mikal. Waarschijnlijk is
                          er sprake van een symbiose in de 5e eeuw v.C tussen
                          Resheph en Apollo Amyklos.
                          Zie:Resheph Amyklos, E.Lipinski, OLA 22, 1985.
                          Zie:Mekal, the God of Beth‑Shean, H.O.Thompson, Leiden, 1970.
 
          Ashtarte        In deze plaats was een tempel voor Ashtoret
 
          BETHEL
          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,
          Brepols, Leuven, 1992, blz 70.
 
          Anat            als een hypostase. Genoemd in verband met het bureau van
                          de god.
 
          TELL EL‑KHEFEILEH
 
          Esjmoen?        Indien juist, dan stammend uit de 5e‑4e eeuw v.C.
                          Rivista di Sudi Fenici VII, Roma 1979, blz 18.
 
          SHIQMONA
 
          Ashtarte        Gevonden voorwerpen van het land en uit de zee liggen
                          uitgestald in het museum van Haïfa, waaronder figuurtjes
                          en schalen met afbeeldingen van Ashtarte. Zie:Archeologisch
                          erfgoed uit Israël, Antwerpen 1988 in:SYRIA LXVII, BAALIM 1990.
 
          Esjmoen?        Indien juist, dan stammend vanuit de 8e eeuw v.C.
                          Rivista di Studi Fenici VII, Roma 1979, blz 17.
 
          NEBI YUNIS
 
          Esjmoen?        Indien juist afkomstig uit de 3e‑2e eeuw v.C.
                          Revue Biblique 83, Paris 1976, blz 369 + R┴S 367.
                          Zie: Une stèle <Molk> de Palestina dédié à Eshmoun?
                          Zie: Les inscriptions phéniciennes de Palestine, B.Delavault/A.Lemaire, nr.48.
 
          Sid             Als theofoor gebruikt in bclsd. Zie:Note sul dio Sid, M.G.Guzzo
                          Amadasi.
 
          EKRON
 
          Baal Zebub      In Tel Miqne komt deze Baal voor. Zie Elia II Koningen 1,1‑6.
 
          GAZA
 
          Dagon           In deze plaats bestond een tempel voor de Filistijnse
                          Dagon.
 
          Ashtarte        De Palestijnse Ashtarte wordt geassimileerd tot en in de
                          cultus voor Atargatis/Derketo (bij Diodoros,Pausanius).
 
          CAESAREA
 
          Ashtarte        De naam komt voor in het vergriekste Straton. De plaats
                          heeft de toren van Straton. De stichting werd gedaan in
                          de 4e eeuw v.C door cAbd‑cAshtoret.
 
          JABNe
 
          Melqart         In Jamneia voorkomend in de inscriptie I 2308 als
                          Heracles.
 
          Horon           In Jamneia voorkomend in de inscriptie I 2308 als
                          Hauronas.
 
          BETH DAGAN
 
          Dagon           Zie:Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents,
                          S.Ahituv.
 
          BETH SHEMESH
 
          Shamash         Zie:Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents,
                          S.Ahituv.
 
          KUNTILLET 'ARJUD
 
          Ashtarte        als Asjera. Zie:Asherah and the Cult of Yahweh in Israël, S.M.Olijan,
                          Atlanta 1988.
 
          KHIRBET EL‑QOM
 
          Ashtarte        als Asjera. Zie:Asherah and the Cult of Yahweh in Israël, S.M.Olijan,
                          Atlanta 1988.
 
          TELL TA'ANNEK
 
          Ashtarte        als Atirat (Asherah).
 
          Elat            Zij wordt afgebeeld als een heilige boom.
 
          LACHISH
 
          Elat            Zij komt voor in een inscriptie samen met Saphon.
 
          Saphon          spnyh = Saphon is Yahvé.
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten