beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

dinsdag 26 augustus 2014

Fenicische religie deel 72 (As)syria


          NIMRUD

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 314‑315 + Alte und neue Elfenbeininschriften, W.Röllig, 1974.

 

          [Bastet]        Zie:Alte und neue Elfenbeininschriften, W.Röllig, 1974.

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in

                          de 8e eeuw v.C.

 

          Elisja          als 'lysc[...

 

          [Horus]         Afgebeeld op een lotusbloem (8e eeuw v.C. Z27).

 

          Sakon?          De naam komt voor als 'de stadhouder', maar het is niet

                          zeker, of de god als zodanig wordt vereerd.

 

          ARPAD

 

          Esjmoen         Hij wordt genoemd in de Assyrische annalen (754 v.C).

 

          ARSLAN TASH

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 41.

 

          Ashtarte        in relatie met Isis/Ishtar in de 8e eeuw v.C (Z30).

                          Zij wordt afgebeeld als de godin van de levensboom bij

                          de geboorte van Horus (9e eeuw v.C).

 

          Baal            In een magische vervloekingsformule tegen een slang‑

                          demon MZH wordt Baal genoemd, die het kwade oog van de

                          slang uit de steppe moet neutraliseren (6e eeuw v.C).

                          Zie:Die Amulette vin Arslan Tash, W.Röllig 1974.

 

          El              Zie:Gli incantesini di Arslan Tas, G.Garbini.

 

          Horon           Op een amulet beschermt Horon een vrouw tegen een demon,

                          "de wurgster" (6e eeuw v.C).

 

          [Horus]         Zie:Alte und neue Elfenbeininschriften, W.Röllig, 1974.

 

 

          Sasm            Fenicisch: ssm. Er zijn uit Arslan Tash twee amuletten

                          bekend met de naam (6e eeuw v.C). Aan de echtheid van

                          deze amuletten wordt echter getwijfeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten