beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

dinsdag 26 augustus 2014

Fenicische religie (As)syria deel 71

          (AS) S Y R I E
          ==============
 
          PALMYRA
          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski, Brepols, Leuven, 1992,           blz 341 + De godin Allât en haar tempel te Palmyra, H.J.W.Drijvers, The Religion of Palmyra,            H.J.W.Drijvers, Leiden, 1976. Is Allât de vrouwelijke uitgave van Allah, of zijn Athena en              Artemis er meer mee verbonden? Deze inleiding voor deze paragraaf moge aantonen, dat juist in           de streek (As)syrië een vermenging met inheemse godheden meer dan gemiddeld voorkomt.
 
          El              Hij wordt de eigenaar van de aarde genoemd:'l qnr.
 
          Anat            wellicht in de inscriptie RTP 37 (Receuil des tessères de
                          Palmyre, H.Ingholt/J.Starcky/A.Caquot, Paris, 1955).
                          Veelal als ctta', of cnta.
 
          [Bêl Hamon]     De Arameese vorm van Baal Hammon. In 32 na Chr. vindt er
                          een tempelrenovatie plaats.
 
          Shadrapa        1e‑3e eeuw na Chr als Shed‑râphe'
 
          Resheph         in het jaar 6 v.C.
 
          Baal Shamaim    heer van de hemelen. Zie CIS II, 3912.
                          Zie:Le sanctuaire de Baal Shamin à Palmyre, Chr.Dunant, Neuchâtel 1971.
 
          Shamash         de zonnegod.
 
          MA'SUB
 
          Milkashtart     Zie:KAI 19.
 
          EBLA
 
          Dagan           Zie:The Archives of Ebla, G.Pettinato, New York 1981.
 
          HAMAT
 
          Elat?           als:'lty. Zie:A propos de deux grafitti araméens de Hamat, SYRIA LXIV 1987.
 
          EMESA
 
          Baal            als Elagabal, de berggod (ca.220 na Chr).
 
          Ashtarte        als Aphrodite in een getuigenis van Dion Cassius
                          (79, 11+13). Zie:Untersuchungen zur Religion und zur Religionspolitiek des
                          Kaisers Elagabal, Martin Grey, Historia 62, 1989.
          ZINCIRLI
          Gelegen in het Arameese koninkrijk Sam'al/Y'dy op 13 km van Hassan‑
          Beyli. Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,
          Brepols, Leuven, 1992, blz 502.
 
          Baal Hammon     De heer van de Amanus. Balamoun (gr), Balamon (lat).
                          Ca.825 v.C genoemd in KAI 24.
                          Zie:Commentaire philoloque sur l'inscription phénicienne du roi Kilamuwa,
                          P.Swiggers, Leuven, RSF XI,2 1983.
 
          Baal Semed      Bedoeld wordt wellicht Hadad (ca.825 v.C).
                          Zie: KAI 24,15: Bcl smd.
                                              '
 
          Baal Shamaim    Zie:Commentaire philoloque sur l'inscription phénicienne du roi Kilamuwa,
                          P.Swiggers, Leuven, RSF XI,2 1983.
 
          El              'l.
 
          Rakab‑El        De strijdwagenbestuurder van El (ca.825 v.C).
                          Zie:Commentaire philoloque sur l'inscription phénicienne du roi Kilamuwa,
                          P.Swiggers, Leuven, RSF XI,2 1983.
 
          Resheph         god van het weerlicht 9e‑8e eeuw v.C.
 
          Shamash         de zonnegod 9e‑8e eeuw v.C.
 
          SELEUCIE DE PRI╦RE = Seleucia Pieriae aan de monding van Orontes.
 
          Baal Saphon     Trajanus wordt hier afgebeeld met Zeus CAIOC en met
                          een betyl. Dus een late nagalm vanuit de 1e eeuw na Chr.
 
          NINIV┴
 
          Sasm            Zie:Assyrische Rechtsurkunden, J.Kohler‑A.Ungnad, 319 Leipzig, 1913.
 
          Shed            Zie:Assyrische Rechtsurkunden, J.Kohler‑A.Ungnad, 319 Leipzig, 1913.
 
          S╟
 
          Baal Shamaim    Weliswaar op het 2e plan, maar toch is er een tempel
                          voor hem (33‑1 v.C). Zie:A propos du temple dit de Dusarès  St,
                          J.Deutzer, SYRIA, 1969.
 
          KARATEPE
          Gelegen op 28 km van Hassan‑Beyli.
          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,
          Brepols, Leuven, 1992, blz 243.
 
          Baal            Inscriptie 8e eeuw v.C als heer van de Amanus (Hamanu).
                          Kolom 1, regel 1+2:Ik ben Azitawaddu, gezegende van Baa[l], dienaar
                          van Baal, ...
 
          Baal Krntrysh   In een zeer lange inscriptie van Azatiwadda komt hij als
                          lokale godheid naar voren. KAI 26. Hij gaat over de
                          streek Adana en de Feniciërs vereren hem daar als een
                          Kolom 3, regel 17+18:Baal KRNTRYS heeft gezegend Azitawaddu met
                          leven en vrede ....
 
          Baal Shamaim    Hij heeft hier een Luvietische achtergrond als god van
                          het onweer in de hemel. Gedateerd uit de 8e eeuw v.C.
                          Zie:KAI 26.
                          Kolom 4, regel 9: Baal [KRNTRYS] en de Baal van de he[melen].
 
          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in
                          de 8e eeuw v.C.
 
          El              'l qn 'rs.
                                  '
          Resheph         In de 8e eeuw v.C is hij als R.sprm (van de reebokken)
                          bekend. Tevens schutsgod van de burcht.
                                                         '
                          Kolom 3, regel 8: en [ik heb het] de naam [gegeven] Azitawaddiya, in het
                          aanschijn van Baal en Resheph SPRM, die [het] mij lieten bouwen.
 
          NIPPUR
 
          Shadrapa        als Satrapes.
 
          ALEPPO
 
          Ashtarte        Een beeldje uit de 7e‑6e eeuw v.C (Z4).
 
          Melqart         Ca.800 v.C richt Barhadad een gedenkteken voor hem op.
 
          DURA EUROPOS
 
          Tanit           Het teken van de godin komt voor op een scherf uit de
                          3e eeuw v.C. Zie:Inscriptions sur jarres de Doura‑Europas,
                          Comte du Mesnil, in: Mélanges de l'Université Sant‑Joseph 36, Beyrouth,1959.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten