beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

woensdag 26 februari 2014

Fenicische religie deel 61: samenvatting Egypte

          Samenvatting goden & plaatsen in Egypte.
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
          Voor de hand ligt het voorkomen van diverse Egyptische goden, die ook
          door de Feniciërs worden vereerd. Verder springen de factorijen in
          Elephantine en Memphis eruit met relatief een redelijk aantal Fenicische
          goden. Een uitgesproken dominante positie heeft in Egypte geen enkele
          godheid. Het beeld is zeer divers. Slechts Esjmoen en Baal‑Saphon
          schijnen een lichte voorkeur gehad te hebben in de 12 plaatsen met in
          totaal 18 geregistreerde godheden (frekwentie 36).
 
          Overzicht goden & plaatsen in Egypte.
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
 
                   Ele‑  Mem‑ Tell  Pelu‑Ras  Bubas‑Saq‑Aby‑Buch‑Cano‑Deir TOTAAL
                   phan‑ phis Defen‑sium Qas‑ tis   qara dos eum pus  el‑ Thebe
                   tine       neh        run                         Medineh
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
          Anat       x                                                  x?     2
          [Apis]     *                                                         1
          [Artemis]                            *                               1
          Ashtarte        x                                             x?     2
          {Aphrodite      o                                                    1
          Baal       x                                                         1
          Baal‑           x    x     x    x                                    4
           Saphon                                                              
          [Bastet]                             *                               1
          Esjmoen    x    x                           x   x                    4
          [Horus]         *          *                                         2
          [Isis]     *    *                                                    2
          Melqart                                         x       x            2
          [Osiris]   *                                    *                    2
          [Ptah]     *                                                         1
          Resheph    x    x                                             x      3
          Sakon      x                                                         1
          Sasm                                            x                    1
          Sid        x                                    x       x        x   4
          Tanit                                               x                1
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
          Totaal    10    7    1     2    1    2      1   5   1   2     3  1  36
 
          x = 25
          o =  1
          * = 10
          ‑‑‑‑‑‑
              36 frekwentie
          in  12 plaatsen
          met 18 godheden
 
NCFPS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten