beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

vrijdag 21 februari 2014

Fenicische religie deel 49 SAMENVATTING CYPRUS


          Samenvatting goden & plaatsen op Cyprus.

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          In 15 plaatsen werden 23 godheden (tot dusver!) aangetroffen met een

          totale frekwentie van 65. Kition levert de meeste vermeldingen op. Van

          de godheden is Ashtarte het meest vertegenwoordigd.

          Verder spelen een opmerkelijke rol de Egyptische god Bes en de nergens

          anders zoveel voorkomende Sasm.

 

          Overzicht goden & plaatsen op Cyprus.

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

                     Idal‑ Pyla Sala‑ Lape‑ Kition Narna‑Paphos Ama‑ Tamas‑Kaza‑

                      ion        mis   thos         ka          thos  sos  phaniST

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Adon(is)                                               x              1

          Ana?                                                   x              1

          Anat         x                            x                           2

          {Athéna}     o                o                                       2

          {Athéna SFteira}                          o                           1

          Ashtarte     x?                     x     x     x           x         5

          {Aphrodite}  o                                         o              2

          {Astronome}                                                           0

          {Aphrodite Paphia}                              o                     1

          {Aphrodite Parakuptousa}o                                             1

          Baal                                x                                 1

          Baal Hammon                                                           0

          Baal Mrp'                           x                                 1

          Baal‑Libanon                                           x              1

          Baal cOz                            x                                 1

          Baalat                                          x      x              2

          [Bes]        *    *     *           *                  *              5

          Esjmoen                             x                                 1

          {Asklepios}                         o                                 1

          Malika                                                 x              1

          Melqart      x                      x     x                       x   4

          {Heracles}   o                                                    o   2

          Mikal        x?                     x?                                2

          [Osiris]     *?               *           *                           3

          Pummay                              x                                 1

          [Poseidon Narnakos]                       *                           1

          Resheph           x                 x                       x         3

          {Apollo}          o                 o                       o         3

          Resheph/     x                                                        1

           Mikal

          {Apollo

            Amyklos}   o                                                        1

          Sasm                          x     x     x                 x         4

          Shamash                             x     x                           2

          Tanit                               x                                 1

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          totaal     11     3     2     3    15     8     3      7    4     2  58

 
                                                      Palaeo‑

                    subtotaal Marion Astronoë Meniko Kastro  Kourion TOTAAL

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Adonis          1                                             1

          Ana             1                                             1

          Anat            2                                             2

          {Athéna SFteira}1                                             1

          {Athéna}        2                                             2

          Ashtarte        5                                             5

          {Aphrodite}     2                                             2

          {Astronome}                     o                             1

          {Aphr. Paphia}  1                                             1

          {Aphr.Parakup‑

          tousa}          1                                             1

          Baal            1                                             1

          Baal Hammon                              x                    1

          Baal Mrp'       1                                             1

          Baal‑Libanon    1                                             1

          Baal cOz        1                                             1

          Baalat          2                                             2

          [Bes]           5                                             5

          El              0                                      x      1

          Esjmoen         1                                             1

          {Asklepios}     1                                             1

          Malika          1                                             1

          Melqart         4                                             4

          {Heracles}      2                                             2

          Mikal           2                                             2

          [Osiris]        3                                             3

          [Poseidon

          Narnakos]       1                                             1

          Pummay          1                                             1

          Resheph         3                              x              4

          {Apollo}        3                                             3

          {Apollo Hylates}                                       o      1

          Resheph/Mikal   1                                             1

          (Apollo Amyklos}1                                             1

          Sasm            4       x?                                    5

          Shamash         2                                             2

          Tanit           1                        x                    2

          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Totaal         58       1        1       2     1       2     65

 

          x = 40

          o = 16

          * =  9

          ======

              65 frekwentie

          in: 15 plaatsen

          met 23 godheden

 

NCFPS 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten