beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

dinsdag 27 augustus 2013

Fenicische religie deel 39 KITION


          KITION

          Het is het huidige Larnaka. Kition levert zijn bijdrage aan de

          Fenicische expansie door de Middellandse zee. Nog in 333/332 v.C willen

          handelaren uit Kition een tempel bouwen in Athene voor Aphrodité.

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 248‑249.

 

          Ashtarte        In een tempel (Kathari) vindt einde 9e eeuw v.C een

                          wijding plaats aan Ashtarte op keramiek overgeleverd

                          (Kition III,D,21). Ook in het heiligdom op de Bamboula‑

                          heuvel komt zij voor (Kition III C1,A4). Zie ook:CIS I,86.

                          In de tempel van Ashtarte is een document gevonden,

                          waarin een lijst is opgenomen met geheel de dienst‑

                          doende clerus van de tempel met de offertarieven erbij.

                          De naam komt verder voor in persoonlijke namen, zoals

                          Mtncs(j)trt en cs(j)trtytn.* Ashtarte wordt ook wel

                          "de heilige koningin" genoemd.

 

          Baal            Inscriptie 8e eeuw v.C (Ins.Ph.6). Zie:Rémarques sur quelques

                          inscriptions phéniciennes de Chypre, E.Puech.

                          De Baal van Kition vinden we in de wijk Kathari.

 

          Baal Mrp'       Baal is genezend of Heer van de genezing.

                          In CIS I,41: Baal Meraphe ofwel Baal Sanatori.

                          Zie Kition III A.26. Er ligt een relatie met de maand

                          Mrp' / Mrp'm, die ook elders voorkomt in Malta, Cirta

                          en Carthago! Zie ook: Hellenosemitica, M.C.Astour, Leiden, 1965, blz 239.

 

          Baal cOz        Een wijding van koning Milkyaton aan deze Baal.

                          Zie"J'ai remporté la victoire sur tous nos ennemis", M.Sznycer,

                          SEMITICA XLI+XLII, 1993.

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in

                          de late bronstijd, maar ook op een amulet uit de 6e

                          eeuw v.C (B66).

 

          Esjmoen         Soms wordt hij in de samenhang 's(j)mn‑Mlqrt genoemd.

                          Zijn heiligdom is Batsalos uit de 4e eeuw v.C. Hij wordt

                          uiteindelijk als Asklepios gezien. Zie RES 1517B.

 

          Melqart         Zijn naam verschijnt bij het heiligdom van Ashtarte op

                          de Bamboula‑heuvel. Hij heeft daar echter ook een eigen

                          tempel. Zie:CIS I,26+88.

 

          Mikal           's(j)tt mkl = pilaar van Mikal. In CIS I,86:"Voor de 20

                          werkers gespecialiseerd in het vervaardigen van pilaren

                          in de tempel van Mikal."

 

          Pummay          Inscriptie 8e eeuw v.C. Wordt geassimileerd met Adonis‑

                          Esjmoen. Tevens als persoonlijke naam aangetroffen.*

                          Zie:Rémarques sur quelques inscriptions phéniciennes de Chypre, E.Puech.

 

          Resheph         Aangetoond in de 4e eeuw v.C. (Kition III A2). Veelal in

                          associatie met Mikal en Shed. Hij wordt geassimileerd

                          tot Apollo Helos ('lyyt) in het 30e regeringsjaar van

                          Milkyaton en Alasia ('lhyts) in het 17e regeringsjaar

                          van Milkyaton. Zie verder bij Bet Shean. Koning

                          Pumayyaton doet in 341 v.C een wijding aan Resheph hs =

                          god van de storm.                                  ''

 

          Resheph‑Mikal   in 260/259 v.C (CIS I 94) en in 255/254 v.C (CIS I 93).

 

          Sasm            Fenicisch: ssm.

 

          Shamash         Fenicisch: sms (de zon).

 

          Tanit           komt voor als eigennaam, maar zal zeker ook als godin

                          zijn beschouwd.

 

          ?               onbekende geknielde godin uit de 8e‑7e eeuw v.C (B149).


     *   Zie:Notes sur des inscriptions phéniciennes de Kition et Kato Paphos, E.Puech, SEMITICA LXXIX.


ncfps
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten