beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

zaterdag 29 oktober 2016

ABADDIR


ABADDIR
Deze godennaam betekent: “steen van de krachtige”. In het fenicisch: l’bn’dr. Het betekent dus niet “krachtige steen”, want ’ b(n) = is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord en ’dr = is een mannelijk bijvoeglijk naamwoord. Abaddir is aangetroffen in de wijding Abaddiri Sancto (CIL VIII, 21481) en is afkomstig van Zucchabar (Miliana) in de vallei van de Bas-Chelif. St.Augustinus noemt de naam in Brieven (Ep.) en Priscianus van Cherchel (c.500 na Chr) noemt de naam eveneens. Priscianus verklaart de naam als een steen, die Saturnus heeft verslonden als vervanger van Jupiter. Zie: Inst.gr.VII 32; VI 45 = Keil, Gr.Lat.II, p.313.
Het verhaal van deze mythe (reeds bekend bij Hesiodus, Theogonie 485-486) geeft aanleiding om in “de krachtige” een gedaanteverwisseling van de afrikaanse Saturnus naar Baal-Hamon te onderkennen. Baal-Hamon droeg ook daadwerkelijk dit toevoegsel en waarvan de steen het symbool was.
Literatuur:
- S.Ribichini, Poenus Advena, Roma 1985, blz 113-115.
- K.Jongeling, Jeol 29 (1985,1986,1987(, blz 129-130.
- Dictionnaire de la    E.Lipinski     Brepols, 1992
       civilisation Phénicienne             Leuven
       et Punique
- C.R.Krahmalkov, Phoenician-Punic Dictionary, OLA 90, Studia Phoenicia XV, Leuven 2000, blz.28. Deze laatste auteur komt iets afwijkend tot de volgende omschrijving van de naam :’Ab ’addir = Great Father; obscure deity, perhaps a byname of the god ‘Il, the father of mankind.

ABADDIR
Deze godennaam betekent: “steen van de krachtige”. In het fenicisch: ’bn’dr. Het betekent dus niet “krachtige steen”, want ’b(n) = is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord en ‘dr = is een mannelijk bijvoeglijk naamwoord. Abaddir is aangetroffen in de wijding Abaddiri Sancto (CIL VIII, 21481) en is afkomstig van Zucchabar (Miliana) in de vallei van de Bas-Chelif. St.Augustinus noemt de naam in Brieven (Ep.) en Priscianus van Cherchel (c.500 na Chr) noemt de naam eveneens. Priscianus verklaart de naam als een steen, die Saturnus heeft verslonden als vervanger van Jupiter. Zie: Inst.gr.VII 32; VI 45 = Keil, Gr.Lat.II, p.313.
Het verhaal van deze mythe (reeds bekend bij Hesiodus, Theogonie 485-486) geeft aanleiding om in “de krachtige” een gedaanteverwisseling van de afrikaanse Saturnus naar Baal-Hamon te onderkennen. Baal-Hamon droeg ook daadwerkelijk dit toevoegsel en waarvan de steen het symbool was.
Literatuur:
- S.Ribichini, Poenus Advena, Roma 1985, blz 113-115.
- K.Jongeling, Jeol 29 (1985,1986,1987), blz 129-130.
- Dictionnaire de la    E.Lipinski     Brepols, 1992
       civilisation Phénicienne             Leuven
       et Punique
- C.R.Krahmalkov, Phoenician-Punic Dictionary, OLA 90, Studia Phoenicia XV, Leuven 2000, blz.28. Deze laatste auteur komt iets afwijkend tot de volgende omschrijving van de naam :’Ab ’addir = Great Father; obscure deity, perhaps a byname of the god ‘Il, the father of mankind.


ABADDIR
This name of a god means "stone of power". In the Phoenician, ’bn’dr. It does not mean "power stone" for ’b (n) = is a feminine noun and ’dr = is a masculine adjective. Abaddir was found in the consecration Abaddiri Sancto (CIL VIII 21481) and comes from Zucchabar (Miliana) in the valley of Bas-Chelif. St.Augustine says the name in letters (Ep.) and Priscian of Cherchel (c.500 AD) also mentions the name. Priscian explains the name as a stone that Saturn devoured as a substitute for Jupiter. See: Inst.gr.VII 32; VI 45 = Keil, Gr.Lat.II, p.313.
The story of this myth (already known to Hesiod, Theogony 485-486) ​​leads to recognize in the "powerful" a transformation of the African Saturn at Baal Hamon. Baal-Hamon also contributed effectively this additive and whose stone was the symbol.
Literature:
- S.Ribichini, Poenus Advena, Roma 1985, pp 113-115.
- K.Jongeling, JEOL 29 (1985,1986,1987), pp 129-130.
- Dictionnaire de la civilization Phénicienne
       et Punique, E.Lipinski, Leuven, Brepols, 1992
- C.R.Krahmalkov, Phoenician-Punic Dictionary, OLA 90 Studia Phoenicia XV, Leuven 2000, p.28. The latter author is slightly different to the following definition of the name: ’Ab ’Addir = Great Father; obscure deity, perhaps a byname of the god 'Il, the father of mankind.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten