beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

dinsdag 18 augustus 2015

LITERATUUR IV

BOEKEN:

87.PHOENIX 28,2
          Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch‑Egyptisch
          Genootschap EX ORIENTE LUX Leiden 1982. Van belang:
          ‑ Syro‑Fenicische wortels van de Karthaagse religie

93.DE HOUDING VAN DE ROMEINSCHEN STAAT TEGENOVER NIEUWE EN
             UITHEEMSCHE GODSDIENSTEN IN DEN TIJD DER REPUBLIEK
          H.Bolkestein. Meededelingen KNAW afd.Letterkunde. Nieuwe
          reeks deel 4, nr.2. Noord‑Hollandse Uitgeversmaatschappij.
          Leiden 1941. Van belang bij onderdeel religie.
          NEDERLANDS, 32 blz. ¦ 2,‑.

          94.DE HERKOMST VAN DE GODDELIJKE AMBACHTSMAN IN OEGARIT EN
             GRIEKENLAND
          B.Hartmann. E.J.Brill. Leiden 1964. Van belang bij relaties
          Oosten met Griekenland.
          NEDERLANDS, 26 blz. ¦ 3,‑.

90.DE SCHEPPING VAN DE WERELD
          Mythische voorstellingen in het Oude Nabije Oosten. D.van
          der Plas, B.Becking, D.Meijer. Coutinho Muiderberg 1990.
          Serie suplementen Ex Oriente Lux. Enige afbeeldingen. Van
          belang voor de religieuze beschrijving in vergelijking met
          de omringende culturen.
          NEDERLANDS, 182 blz, ¦ 15,‑.

                Het ontstaan van de wereld volgens het Oude Egypte
                                       Enuma Elisj
                       Schepping in de teksten van Ras Shamra
              De Hurritische 'theogoni' in de Hettitische redactie
                      en het Griekse gebruik van de conceptie
                 De Oudtestamentische antropologie in verhouding
                            tot de oudoosterse mythologie
             De chaos in de bijbelse en in de Fenicische kosmogonie

103.LÉGENDES DE BABYLONE ET DE CANAAN
          Ch.Virolleaud. L'Orient ancien illustré. Librairie
          A.Maisonneuve. Paris. 1949. Ondanks de gedateerdheid toch
          van wezenlijk belang voor wat betreft de oorsprong van de
          religie.
          FRANS, 124 blz. ¦ 22,50.

                                        Gilgamesh
                                        Ras Shamra
                                      Danel & Keret
                             Baal et le Prince de la Mer
                              Baal et le dieu de la Mort

          104.LES RELIGIONES de babylonie et d'assyrie, des hittites
          et des hourrites, des phéniciens et des syriens
          E.Dhorme & R.Dussaud. MANA Introduction à l'histoire des
          religions. Tome premier:Les anciennes religions orientales
          II. Presses universitaires de France. Paris 1949.
          De gedateerdheid doet er weinig toe. Het is een magistraal
          werk.
          FRANS, 433 blz. ¦ 11,85.

                                  Deel II Boek II:o.a:
                                           Elyon
                                            El
                                 Ba'al et Aliyan Ba'al
                                 Amourrou,MIKAL,Reshef
                                            Mot
                                           Dagon
                                Ashérat,'Anat,'Ashtart


107.THE KRT TEXT IN THE LITERATURE OF RAS SHAMRA
              A Social Myth of Ancient Canaan, J.Gray, Leiden, E.J.Brill,
              1964.
              ENGELS, 87 blz, ¦ 12,50

                                                         Ugaritic Alphabet and Transliteration
                                                        The KRT Text and its Cultural Context
                                                              Concordance of the KRT Texts
                                                        Text in Transliteration with Translation
                                                                              Commentary

127.DAS GEHEIMNIS VON QUMRAN
          Wiederentdeckte Lieder und Gebete, Georg Molin, Verlag Herder,
          Freiburg-Basel-Wien 1994. Enigszins van belang vanwege de
          religieuze relaties en de toelichtingen en aantekeningen.
          DUITS, 128 blz, ¦ 10,-

165.LE DIEU SATRAPE ET LES PHÉNICIENS DANS LE PÉLOPONÈSE
Note d’archéologie orientale. M.Ch.Clermont-Ganneau.
Extrait du Journal Asiatique, Paris, Imprimerie Nationale,
MDCCCLXXVIII.
FRANS, 80 blz, 7 Euro.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten