beheerder van de facebook groep: PHOENICIA: The history & legacy of the Phoenicians

zaterdag 11 januari 2014

Fenicische religie deel 42 AMATHOS


          AMATHOS

          Zie:Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, E.Lipinski,

          Brepols, Leuven, 1992, blz 24.

 

          Ana             Er kan sprake zijn van een inheemse godin a‑na.* Zij

                          heeft een verering als een steen. Zie:ICS 196 met de vermelding

                          a‑na ma‑to‑ri (stad van de Amathusiërs?).

 

          Ashtarte        Hier wordt zij Aphrodite of Venus van Cyprus genoemd.

                          Voornamelijk in de Hellenistisch/Romeinse tijd.

 

          Adonis          Alleen de naam is aangetroffen.

 

          Baal Libanon    Een goeverneur van Qart Hadasjti noemt deze Baal. Waar‑

                          schijnlijke vindplaats van de inscriptie is nabij

                          (10 km noord van) Limassol (Phassoula) in een heilig‑

                          dom op de heuvel van Mouti Shinoas. De inscripties 

                          stammen uit einde 8e eeuw v.C.

                          Zie:CIS I.5 of KAI 31 voor Bcl Lbnn.

              ]w skn qrthdst cbd hrm mlk sdnm 'z ytn lbcl lbnn 'dny br'st nhst h[

                        '                '

                          Zie:La dédicace à Baal du Liban (CIS I,5) et sa provenance probable de la

                              région de Limassol, O.Masson, SEMITICA XXXV, 1985.

                              Brèves remarques sur l'inscription Phénicienne de Chypre, CIS I,5,

                              M.Sznycer, SEMITICA XXXV, 1985

 

          Baalat          in verbinding met Hathor uit 6e‑5e eeuw v.C (B7).

 

          [Bes]           Egyptische dwerggod. Hier door de Feniciërs vereerd in

                          de 8e+5e eeuw v.C en later weer in de 2e+3e na Chr.

 

          Malika          Waarschijnlijk een inheemse godheid, die wordt geassimi‑

                          leerd tot Heracles.

 

 

          *   Zie:Amathus during the first iron Age, P.Aupert, BASOR 308, 1997.

 ncfps

Geen opmerkingen:

Een reactie posten